<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1012619252206265&ev=PageView &noscript=1"/>

Finn eidsvollsmenn på kartet

 • Gregers Winther Wulfsberg

  Gregers Winther Wulfsberg ble valgt som delegat fra Moss til Riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814.

 • Nicolai Wergeland

  Nicolai Wergeland representerte Kristiansand under Riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814, men flyttet i 1816 til Eidsvoll og ble prest der.

 • Lauritz Weidemann

  Lauritz Weidemann representerte Kristians amt i 1814.

 • Johan Caspar Herman Wedel-Jarlsberg

  Johan Caspar Herman Wedel-Jarlsberg representerte Jarslberg Grevskap på Eidsvoll i 1814.

 • Georg Ulrich Wasmuth

  Georg Ulrich Wasmuth representerte Første trondhjemske infanteriregiment under Riksforsamlingen på Eidsvoll.

 • Elling Olsen Walbøe

  I 1814 ble Elling Olsen Walbøe valgt til 3. utsending fra Romsdals amt til riksforsamlingen på Eidsvoll.

 • Helge Ellingsen Waagaard

  Helge Ellingsen Waagaard var soldat i Nordenfjeldske infanteriregiment og representant ved Riksforsamlingen på Eidsvoll våren 1814

 • Ole Knudsen Tvedten

  Ole Knudsen Tvedten var 3. representant fra Råbyggelaget til Riksforsamlingen på Eidsvoll våren 1814. Raabyggelaget er fra gammelt av navn på et distrikt i indre Agder.

 • Even Thorsen

  Even Thorsen representerte Søe-Deffensionen (Sjødefensjonen) på Eidsvoll i 1814.

 • John Hansen Sørbrøden

  I riksforsamlingen representerte John Hansen Sørbrøden Smaalehnenes Amt, som senere het Østfold og i dag er en del av Viken.

 • Georg Sverdrup

  Georg Sverdrup representerte Christiania ved Riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814

 • Jens Stub

  I 1814 ble Stub valgt til 2. utsending fra Romsdals amt til Riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814

 • Carl Peter Stoltenberg

  Carl Peter Stoltenberg representerte Tønsberg på Riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814

 • Poul Steenstrup

  Poul Steenstrup var Kongsbergs utsending til Riksforsamlingen i 1814.

 • Frederik Wilhelm Bruenech Stabell

  1814 ble Frederik Wilhelm Bruenech Stabell valgt som deputert til Riksforsamlingen både fra akershusiske skarpskytterregiment og fra Smaalenenes amt.

 • Hans Jacob Stabel

  På Eidsvoll representerte Hans Jacob Stabel Christians Amt.

 • Valentin Christian Wilhelm Sibbern

  Valentin Christian Wilhelm Sibbern representerte Aggershuske Ridende Jæger Corps.

 • Henrik Frederik Arild Sibbern

  Henrik Frederik Arild Sibbern var representant fra ingeniørbrigaden til Riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814

 • Peter Schmidt

  På Eidsvoll var Peter Schmidt 2. representant for Trondhjem

 • Frederik Schmidt

  Frederik Schmidt representerte Buskerud Amt ved riksforsamlingen på Eidsvoll

 • Daniel Larsen Schevig

  I 1814 var Skjevik representant fra Første trondhjemske infanteriregiment til Riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814

 • Nicolai Schejtli

  Nicolai Scheitlie var delegat fra Drammen til Riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814

 • Gullik Madsen Røed

  I 1814 var Rød utsending fra telemarkske regiment til Riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814.

 • Peder Valentin Rosenkilde

  Peder Valentin Rosenkilde møtte på Riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814 som utsending fra Stavanger by

 • Jens Rolfsen

  Jens Rolfsen representerte «Bergen Byes Deputerede» på Eidsvoll i 1814

 • Andreas Rogert

  Andreas Rogert representerte sammen med Peter Schmidt Trondeim by på riksforsamlingen

 • Jonas Rein

  Jonas Rein var 3. representant fra «Bergen Byes Deputerede» til Riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814

 • Asgaut Olsen Regelstad

  Asgaut Olsen Regelstad var han den eneste bonden fra Stavanger amt som møtte til Riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814.

 • Eilert Waldemar Preben Ramm

  Eilert Waldemar Preben Ramm var en av Det Søndenfjeldske Dragonregimentets to representanter på riksforsamlingen på Eidsvoll. Han bodde på gården Hol Nordre i Vang, som i dag er en del av Hamar kommune

 • Anders Rambech

  Anders Rambech var representant for Søndre Trondhjems amt på Riksforsamlingen i 1814

 • Peter Blankenborg Prydz

  I 1814 var Prydz utsending fra regimentet sitt til Riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814

 • Johan Daniel Frederik Petersen

  Johan Daniel Frederik Petersen var våren 1814 valgt fra Søndenfjeldske infanteriregiment til Riksforsamlingen på Eidsvoll

 • Christopher Frimann Omsen

  Christopher Frimann Omsen var en av Christianias to representanter til riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814

 • Lars (Lauritz, Laurentius) Andreas Oftedahl

  Lars (Lauritz, Laurentius) Andreas Oftedahl ble medlem av Riksforsamlingen i 1814 for Stavanger amt

 • Hans Hein Nysom

  Nysom var i 1814 representant fra Holmestrand til Riksforsamlingen på Eidsvoll.

 • Niels (Nicolai) Nielsen

  I 1814 var Nielsen utsending fra Nordre Bergenhus amt til Riksforsamlingen på Eidsvoll

 • Ole Clausen Mørch

  I 1814 var Mørch en av Kristiansands representanter til Riksforsamlingen på Eidsvoll

 • Alexander Christian Møller

  Alexander Christian Møller var representant fra «Arendals deputation» til Riksforsamlingen på Eidsvoll. Huset som Møller bodde i fins ikke i dag, men stod der markøren viser. på den tiden var det imidlertid kanaler og vannveier som gjorde at dette området fremstod som en holme. det er det ikke i dag.

 • Christen Mølbach

  Christen Mølbach var delegat fra Stavanger amt til Riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814. Hjemmet til Mølbach ble revet og stod der Egersund stasjon ligger i dag.

 • Frederik Motzfeldt

  Frederik Motzfeldt representerte Molde by på riksforsamlingen på Eidsvoll

 • John Moses

  John Moses representerte Christiansund i 1814.

 • Hans Christian Ulrik Midelfart

  Hans Christian Ulrik Midelfart

 • Frederik Meltzer

  Frederik Meltzer kom fra Bergen til Eidsvoll i 1814. Det var han som i 1821 designet det norske flagget slik det er i dag.

 • Zacharias Rasmussen Mellebye

  Zacharias Rasmussen Mellebye representerte Akershuske Skarpskytter Regiment i Riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814.

 • Severin Løvenskiold

  Løvenskiold ble valgt som representant for Bratsberg Amt til Riksforsamlingen på Eidsvoll 1814

 • Osmund Andersen Lømsland

  Osmund Andersen Lømsland var valgt som første-representant til Riksforsamlingen i 1814 fra Mandals amt

 • Anders Lysgaard

  På Riksforsamlingen på Eidsvoll var Anders Lysgaard utsending fra Christians Amt

 • Theis Jacob Thorkildsen Lundegaard

  Lundegaard møtte på riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814 som representant for Lister og Mandals amt

 • Gabriel Lund

  I 1814 var Lund utsending fra Lister len til riksforsamlingen på Eidsvoll

 • Niels Johannesen Loftesnæs

  Niels Johannesen Loftesnæs var en soldat, gårdbruker og eidsvollsmann fra Sogndal. I 1814 var regimentet han tilhørte stasjonert i Østfold, som i dag er den sør-østre delen av Viken. Det var her valget stod som førte til at Loftesnæs møtte på Eidsvoll.

 • Jacob E. Lange

  Jacob E. Lange ble valgt som representant fra Andet Trondhjemske infanteriregiment, var en del av militæret.

 • Thor Reiersen Lilleholt

  Thor Reiersen Lilleholt representerte Nedenes amt på Eidsvoll i 1814. Nedenes amt tilsvarer det som senere ble Aust-Agder fylke som nå er en del av Agder.

 • Even Thorkildsen Lande

 • Hilmar Meincke Krohg

 • Arnoldus von Westen Sylow Koren

  Koren var Sorenskriver i Søndre Bergenhus amt, nå søndre del av Vestland.

 • Thomas Konow

  Konow møtte med sine 17 år som den yngste representanten på Eidsvollsforsamlingen i 1814, hvor han representerte Søe Deffensionen. I Han kom opprinnelig fra Bergen, men i 1814 bodde han i på Fredriksvern, en marinebase i Staværn.

 • Christian Christensen Kollerud

 • Andreas Aagaard Kiønig

  Kiøning representerte Hedemarkens amt på Riksforsamlingen i 1814. Dettte er i dag en del av Innlandet.

 • Peder Johnsen

  1814 var Johnsen representant fra sjødefensjonen (sjøforsvaret) til Riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814

 • Georg Buchard Jersin

  Georg Buchard Jersin representerte søndre Bergenhus amt, som senere ble Hordaland fylke og i dag er en del av Vestland. I 1814 var han sogneprest i Voss. prestegården på Voss var en av mange bygninger som brant ned til grunnen etter bombing under andre verdenskrig.

 • Erich Haagensen Jaabech

  Erich Haagensen Jaabech ble valgt som en av tre representanter fra Mandals amt til riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814. Huset som erich Jaabech bodde i brant ned på 1980-tallet, men stod omtrent der markøren viser.

 • Lars Johannes Irgens

  Lars Johannes Irgens var i 1814 sorenskriver i Sogn med bosted i Sogndal i Vestland fylke.

 • Ole Svendsen

  Iglerød kom fra Aremark i Østfold og var med i Riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814 som representant fra Søndenfjeldske infanteriregiment

 • Envold Steenblock Høyum

  Høyum deltok i riksforsamlingen på Eidsvoll som 1. utsending fra Telemarkske infanteriregiment. Han kom fra Sauherad, som nå er en del av midt-Telemark kommune i Vestfold og Telemark

 • Tallev Olsen Huvestad

  I 1814 var Huvestad delegat fra Bratsberg amt til Riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814. Bratsberg amt tilsvarer det som senere fikk navnet Telemark fylke, som nå er sammenslått til Vestfold og telemark fylke.

 • Peter Ulrik Magnus Hount

  Peter Ulrik Magnus Hount representerte Smaalenenes amt. Smaalenene var alle len i det som senere ble Østfold fylke bortsett fra Mysen, Eidsberg og Trøgstad. Østfold fylke er nå en del av Viken. I 1814 bodde han på prestegården ved Berg kirke, der han var prest.

 • Christian Hersleb Horneman

  Christian Hersleb Horneman var født og oppvokst i Trondheim, men til Riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814 var han utsending fra Kragerø, der han siden 1810 hadde vært byfogd og byskriver.

 • Ole Elias Holck

  Ole Elias Holck kome fra gården Alværn i Lavik i Sogn, men til Riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814 ble han valgt som representant for Bergenhus regiment

 • Christopher Borgersen Hoen

  Hoen ble valgt som representant for Buskerud amt til Riksforsamlingen på Eidsvoll

 • Peder Hjermand

  Hjermand kom fra Lærdal og representerte Nordre Bergenhus amt, som senere fikk navnet Sogn og Fjordane og i dag er den nordre delen av Vestland.

 • Hieronymus Heyerdahl

  Heyerdahl var prest i Stjørdal, og representerte Nordre Throndhjems amt på Eidsvoll i 1814

 • Iver Hesselberg

  Representant fra Larvik Grevskap

 • Frederik Hartvig Johan Heidmann

  I 1814 var Heidmann medlem av Riksforsamlingen på Eidsvoll for Throndhjemske Dragoncorps - en militær avdeling i norge på den tiden

 • Andreas Michael Heiberg

  Andreas Michael Heiberg ble valgt inn fra Fredrikstad

 • Diderich Hegermann

  Diderich Hegermann var representant fra Oplandske infanteriregiment

 • Hans Haslum

  Hans Haslum kom fra Oslo og ble valgt inn fra artillerikorpset

 • Paul Thorsen Harildstad

  Paul Thorsen Harildstad representerte det Opplandske regiment, som var en del av hæren på den tiden

 • Anders Hansen Grønneberg

  Anders Hansen Grønneberg representerte Larvik grevskap

 • Hans Jacob Grøgaard

  Hans Jacob Grøgaard representerte Nedenes amt

 • Brynjel Andersen Gierager

  Brynjel Andersen Gierager var valgt fra Søndre Begenhus amt

 • Helmer Andersen Giedeboe

  Helmer Andersen Giedeboe representerte Andet Trondhjemske infanteriregiment

 • Lars Larsen Forsæth

  Lars Larsen Forsæth representerte Søndre Trondhjems amt

 • Richard Floer

  Richard Floer representerte Røros bergkorps

 • Palle Rømer Fleischer

  Palle Rømer Fleischer representerte Norges Jægerkorps

 • Christian Magnus Falsen

  Christian Magnus Falsen var valgt fra Akershus amt

 • Jens Schow Fabricius

  Jens Schow Fabricius kom fra Porsgrunn, men var representant for Sjødefensionen, som betyr marinen.

 • Ole Olsen Evenstad

  Ole Olsen Evenstad representerte Hedemarkens amt

 • Petter Johnsen Ertzgaard

  Petter Johnsen Ertzgaard representerte Trondhjemske dragonkorps

 • Jens Erichstrup

  Jens Erichstrup ble valgt inn fra Lister amt, som i dag er en del av Agder. Han bodde i "Faret" i Lyngdal, men huset ble sannsynligvis revet i 1883 i samband med bygging av ny bru over elva Lygna.

 • Just Henrik Ely

  Just Henrik Ely kom fra Stavanger, men representerte Vesterlenske infanteriregiment i Kristiansand

 • Syvert Omundsen Eeg

  Syvert Omundsen Eeg representerte Mandals amt. Huset som Eeg bodde i er markert med pilen, men det er flyttet et steinkast fra der det lå i 1814 fordi det skulle lages sykkelveg.

 • Nils Fredriksen Dyhren

  Nils Fredriksen Dyhren var valgt inn som representant fra Norsk Jægerkorps, som var en del av den norske hæren.

 • Christian Adolph Diriks

  Christian Adolph Diriks ble valgt til representant fra Larvik i Vestfold.

 • Jacob Herlseb Darre

  Jacob Herlseb Darre var reporesentant fra Søndre Trondhjems amt

 • Carl Adolph Dahl

  Carl Adolph Dahl representerte Fredriskhald som i dag heter Halden

 • Johan Collett

  Johan Collett representerte Buskerud amt

 • Peter Jørgen Cloumann

  Peter Jørgen Cloumann var valgt inn fra Bratsberg amt som tilsvarer dagens Telemark

 • Wilhem Friman Koren Christie

  Wilhem Friman Koren Christie ble valgt fra Bergen i Hordaland. Han bodde i Kong Oscars gate 71, men huset han bodde i er revet og på tomten står det et nyere bygg.

 • Henrik Carstensen

  Henrik Carstensen ble valgt inn fra valgdistriktet Østerrisør i Aust-Agder. Huset som Carstens bodde i, brant ned i den store bybrannen i Risør i 1861. Derfor er markøren plassert i nabolaget der huset stod.

 • Diderik (von) Cappelen

  Diderik (von) Cappelen var valgt inn fra Skien i Telemark

 • Thomas Bryn

  Thomas Bryn representerte Robygdelagets amt

 • Sivert Paulsen Bratberg

  Sivert Paulsen Bratberg representerte Nordre Throndhjems amt

 • Gustav Peter Blom

  Gustav Peter Blom representerte Holmestrand, Jarlsberg grevskap

 • Omund Bjørnsen Birkeland

  Omund Bjørnsen Birkeland representerte Vesterlenske infanteriregiment. Huset han bodde i, fins ikke mer, men markøren står på riktig gardstun.

 • Claus Bendeke

  CLaus Bendekke representerte Hedmarkens amt

 • Peder Paulsen Balke

 • Ole Rasmussen Apeness

  Ole Rasmussen Apeness representerte Jarlsberg grevskap

 • Peder Anker

  Peder Anker representerte Akershus amt

 • Ole (Olsen) Amundrød

  Ole (Olsen) amundrød representerte Larvik grevskap

 • Jørgen Aall

  Jørgen Aall representerte Telemark. Huset i Rolghedsvegen 13 ble tidlig revet til fordel for Hydros industrieventyr på Hærøya.

 • Jacob Aall

  Jacob Aall representerte Nedenes Amt. Han var jernverkseier og eide Nes jernverk i Tvedestrand kommune, og bodde på hovedgården der.

Hva kan du finne ut?

Her kan du se hvor de ulike representantene til Riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814, bodde i 1814. I noen tilfeller helt ned på huset de bodde i. Noen hus er revet og erstattet med nye hus, andre erstattet med minnesmerker. Men mange står fremdeles og fungerer som museer, offentlige bygg eller private hjem. Hvem bodde nærmest der du bor?

​Vi har også lagt inn opplysninger om de stemte for union eller for selvstendighet under Riksforsamlingen på Eidsvoll. Hvis du klikker på de horisontale stripene ved siden av søkefeltet øverst til venstre, kan du velge å filtrere for å se hvor alle som stemte for union bodde, eller hvor de kom fra de som ville at Norge skulle bli en selvstendig nasjon.

Eidsvoll 1814 har Norges største portrettsamling av eidsvollsmenn. Disse er utstilt i Eidsvollsgalleriet i sal1 i Wergelands Hus. Klikker du på en markør, kan du se portrett av den eidsvollsmannen du klikker påhvis dette fins. Du kan også lese hvem de var valgt inn for å representere på Eidsvoll i 1814.

Klikker du på knappen "Mer om denne personen" går du til en side med mer informasjon om personen. Her kan du også finne ut om hver eidsvollsmanns etterkommere. Kanskje du er i slekt med en av dem?