Hopp til hovedinnhold

Peder Anker

65 år gammel. Fra Akershus.

  • Portrett av Peder Anker. Mørk drakt, hvit vest og skjorte. Blått ordensbånd, orden festet på brystet.
    Peder Anker

Peder Anker var fetter til eieren av Eidsvoll Verk, Carsten Anker. Peders eneste barn, datter en Karen giftet seg i 1807 med Herman Wedel Jarlsberg. 

Peder Anker var en av hovedaktørene innen jernverks- og trelastbransjen og han tilhørte det øverste sjikt av det norske handelsborgerskapet. Han hadde ervervet seg viktige eiendommer som Bogstad, Bærums Verk, jernverkene på Moss og i Hakadal, samt flere store skogeiendommer. I embetsverket hadde han også en viktig stilling. Han var generalveiintendant i Akershus stift og generalkrigskommisær i hæren (1788). I tillegg hadde han en fremskutt posisjon i Selskapet for Norges Vel, Aggershusiske Patriotiske Selskab og Akers Sogneselskap.

Peder Anker

  • Parti: Unionspartiet
  • Fylke: Akershus
  • Yrke: Kammerherre, Godseier
  • Nasjonalitet: Norsk
  • Alder i 1814: 65 år gammel
  • Valgdistrikt: Akershus amt

Etter Kielfreden i januar 1814, tok han straks til orde for en overenskomst med Sverige, og sammen med svigersønnen grev Wedel Jarlsberg ble han stående i spissen for "unionspartiet" på Eidsvoll. Peder Anker representerte også de samme holdningene på notabelmøtet på Eidsvoll Verk 16. februar samme år.

Til tross for at han tilhørte opposisjonen og var forholdsvis anonym i debattene, ble han valgt til Riksforsamlingens første president. Hensikten var trolig å slippe til en representant for unionspartiet før de viktige vedtakene skulle fattes. Likevel skal Anker ha hatt problemer med å opprettholde ro og orden i forsamlingen. Av eidsvollsmennene var han nok bedre likt i rollen som riksforsamlingens joviale vert. Peder Anker fungerte som stedfortreder for fetteren Carsten Anker. Carsten var Christian Frederiks utsending i London og var ikke tilstede under Riksforsamlingen. 

På det overordentlige storting høsten 1814 fikk Peder Anker ingen plass, men til gjengjeld ble han landets første statsminister. Det embete beholdt han frem til 1822. I denne tiden fungerte han først og fremst som mellommann mellom Carl Johan og Wede Jarlsberg, og Peder Anker satte alt inn på å støtte svigersønnen.

Peder Ankers etterkommere:


Arkivverket har laget en oversikt over eidsvollsmennenes etterkommere. Kanskje akkurat du er i slekt med en av dem?

Det og mye mer, kan du finne ut ved å klikke på knappen nedenfor: