<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1012619252206265&ev=PageView &noscript=1"/>

Velkommen til Eidsvoll 1814 i 2018!

  • Bilde av ansatte Eidsvoll 1814. Vinter Eidsvollsbygningen i bakgrunn

2017 ble et spennende år med mange nyvinninger og godt besøk. Antall billettregistrerte besøkende fikk et fint oppsving med 5 % økning. Det er en stor oppmuntring som gir økt motivasjon til å fornye innholdet videre, slik at vi kan tiltrekke nye og gamle besøkende til museet vårt.

Året som kommer blir like nyskapende som året som gikk. På utstillingssiden kommer både en jernverksmodell utenfor Wergelands hus og en Carl Johan-utstilling i selve Eidsvollsbygningen. Jernverksmodellen skal avdukes i mai og blir stående permanent med granittsåle og bygninger støpt i bronse. Den 2 x 2,6 meter store modellen viser jernverksanlegget ved Andelva i 1805, og vil gi oss perspektiver om den store industrivirksomheten som fantes her da grunnloven ble debattert i hovedbygningen. Carl Johan-utstillingen i september markerer at det er 200 år siden han ble kronet til konge av Norge, en ny stat med nok av konflikter og utfordringer. Carl Johans forhold til Eidsvollsbygningen og familien Anker blir ett av temaene i utstillingen.

Men først kommer vinterferien! Da setter vi naTURen og Den norske turistforening (150 år i år) i sentrum med vinteraktiviteter for store og små. Til sommeren skal vi gi et nytt tilbud til barn og barnefamilier, og gjennom året vil vi tilby aktiviteter på jevnlig basis med lørdagstoner i kafeen, norsk rock i auditoriet, stemningsfulle toner i parken og kammermusikk i Rikssalen. Vi vil avvikle en rekke torsdagsforedrag gjennom året – om alt fra gullfunnet på Stavi og Wergeland, til 1.verdenskrig og 1968. Det blir boklanseringer, historieseminarer og debattkvelder. Det blir nok et flott program for 17.mai, og vi skal drive demokratilæring for mange barn og unge – som i tidligere år. Hold deg oppdatert på nettsidene våre!

2018 blir også oppstartsåret for det såkalte «USA-Norge-prosjektet» ved Eidsvoll 1814. Det skal munne ut i utstillinger, seminarer, oppsetninger og framtidsvyer. Utgangspunktet er den felles arven de to eldste grunnlovene har og historien om grunnlovsfedrene i begge land. Hovedvekten av formidlingen vil skje i 2020, men allerede i år vil vi avvikle oppstartsarrangement.

Vel møtt til et innholdsrikt år med spennende og lærerike arrangementer på Eidsvoll 1814!

Vennlig hilsen Bård Frydenlund