Hopp til hovedinnhold

Ole Elias Holck

40 år gammel. Fra Østfold.

  • Portrett av eidsvollsmann og offiser Ole Elias Holck.  Mann i profil, mørkt hår med framstående pannehår, kinnskjegg. Rød uniform med epauletter, påsatt bokstavene BR. Frontstykke i svart, knapper.
    Ole Elias Holck

Holck var yrkesmilitær og en ivrig selvstendighetsmann. I Riksforsamlingen grep han først og fremst ordet når viktige spørsmål om selvstendigheten var oppe til behandling. Da den første grunnsetningen ble tatt opp til behandling 16. april tok Holck straks til orde for at Norge ikke bare skulle være et ”innskrenket og arvelig monarki”, men også at dets regent skulle bære tittelen ”Konge”. Ettersom dette langt på vei ville være å fastslå landets uavhengighet førte forslaget til heftig debatt i forsamlingen og synliggjorde for første gang skillene mellom selvstendighetspartiet og opposisjonen.

Ole Elias Holck

  • Parti: Selvstendighetspartiet
  • Fylke: Østfold
  • Yrke: Kaptein
  • Nasjonalitet: Norsk
  • Alder i 1814: 40 år gammel
  • Valgdistrikt: Bergenhuiske infanteriregiment

Han deltok i krigen mot Sverige sommeren 1814. I 1818, 1824 og 1839 møtte Holck som stortingsrepresentant for Nordre Bergenhus amt, men gjorde seg ikke spesielt bemerket. Sin militære karriere avsluttet han i 1841 da han ba om å bli løst fra sin stilling som generaladjutant. 


Ole Elias Holcks etterkommere:


Arkivverket har laget en oversikt over eidsvollsmennenes etterkommere. Kanskje akkurat du er i slekt med en av dem?

Det og mye mer, kan du finne ut ved å klikke på knappen nedenfor:

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1