Hopp til hovedinnhold

Hilmar Meincke Krohg

38 år gammel. Fra Møre og Romsdal.

  • Portrett av Krohg. Mørk drakt, grønt ordensbånd, tre ordner.
    Hilmar Meincke Krohg

Hilmar Meincke Krohg var født inn i en familie av embetsmenn (på farssiden) og næringsdrivende (på morssiden). Mens faren hadde gjort karriere i det militære og sønnen ble prest, valgte Hilmar M. Krohg selv en klassisk karriere i statsadministrasjonen. 

Trass denne "typeriktige" bakgrunnen skilte han seg ut fra andre embetsmenn. Både han selv og familien hadde klatret mer sosialt enn det som var vanlig. Krohgs farfar hadde krysset betydelige klasseskiller ved å gå fra å være bonde til å bli oberstløytnant. Hilmar Krohg selv hadde gjort en imponerende karriere innen embetsstanden og lyktes å bli amtmann allerede i en alder av 31 år! Da han møtte på Riksforsamlingen hadde han allerede vært amtmann i Finnmarken, Nordre Bergenhus og Romsdal.

Hilmar Meincke Krohg

  • Parti: Selvstendighetspartiet
  • Fylke: Møre og Romsdal
  • Yrke: Amtmann
  • Nasjonalitet: Norsk
  • Alder i 1814: 38 år gammel
  • Valgdistrikt: Romsdals amt

Krohg var kjent som en dyktig jurist og fikk viktige oppgaver på Riksforsamlingen. Han ble riktignok ikke valgt inn i konstitusjonskomiteen, men han var formann i finanskomiteen og ble valgt til visepresident i forsamlingen fra 5. til 13. mai. Politisk sett tilhørte han selvstendighetspartiet. 

På det overordentlige Storting høsten 1814 møtte Krohg som Romsdals førsterepresentant. Han ble også valgt til stortingene i 1818 (møtte ikke på grunn av sykdom), 1824 og 1830 og engasjerte seg der særlig i praktiske næringsspørsmål. Ellers var han av dem som ble forespurt da ny Høyesterettsjustitiarius skulle utnevnes i 1827.

Hilmar Meincke Krohgs etterkommere:


Arkivverket har laget en oversikt over eidsvollsmennenes etterkommere. Kanskje akkurat du er i slekt med en av dem?

Det og mye mer, kan du finne ut ved å klikke på knappen nedenfor: