Hopp til hovedinnhold

Valentin Christian Wilhelm Sibbern

35 år gammel. Fra Oslo.

  • Portrett av Valentin Sibbern. Mørk drakt, hvit skjorte og vest og mørkt halsbind. Mørkt ordensbånd, tre ordner festet på brystet og en i bånd rundt halsen.  Fra kommentar på Digitalt Museum: Sverdordenens kommandørkors om halsen. Øverst på brystet Serafimerordnens krasjan (stjerne), St.Olavs riddertegn i midten og krasjan for St.Olavs orden nederst .
    Wilhelm Valentin Sibbern

Major Valentin Sibbern hadde allerede en lengre militær karriere bak seg da han møtte på Riksforsamlingen. Han var også en av Østfolds største godseiere og var blitt valgt som representant for Smålenene, men kom til å representere jegerkorpset. 

Ukene på Eidsvoll var Sibberns første befatning med politikken. Likevel spilte han en aktiv rolle, men ikke som noe typisk medlem av et av de to ”partiene”. Mange plasserte ham nok blant Wedel Jarlsbergs menn da han stemte mot Falsens forslag om øyeblikkelig å fastslå Norge som et uavhengig kongerike. Sibbern selv begrunnet imidlertid sin stemmegivning med at selvstendighetsspørsmålet allerede var avgjort ved folkets ed den 25. februar. Av samme grunn stemte han for finanskomiteens forslag om å bevilge midler til fortsatt kamp.

Valentin Christian Wilhelm Sibbern

  • Parti: Selvstendighetspartiet
  • Fylke: Oslo
  • Yrke: Major
  • Nasjonalitet: Norsk
  • Alder i 1814: 35 år gammel
  • Valgdistrikt: Akerhuiske ridende Jægerkorps

Sibbern ønsket med andre ord bare å fatte de vedtakene som den valgte politikken krevde og interesserte også seg først og fremst for Grunnlovens utforming. Han vakte en viss oppmerksomhet da han gikk imot at kongen skulle ha rett til å erklære krig, men ellers var han forholdsvis konservativ. Stemmerett og valgbarhet skulle være avhengig av opplysningsnivået. Stortinget skulle på samme måte deles i to kammer med et selvstendig Lagting og en svak bonderepresentasjon.

Etter 1814 fortsatte Sibbern karrieren i embetsverket og fullførte denne som statsråd. (1830-1850) Han ble valgt inn på Stortinget (1814) hvor han straks fikk viktige oppgaver. I tiden han satt på Tinget (1815-16, 1818, 1821-1822 og 1824) kom han tidvis både til å fungere som stortingspresident og som lagtingspresident.Valentin Christian Wilhelm Sibberns etterkommere:


Arkivverket har laget en oversikt over eidsvollsmennenes etterkommere. Kanskje akkurat du er i slekt med en av dem?

Det og mye mer, kan du finne ut ved å klikke på knappen nedenfor: