Hopp til hovedinnhold

Arnoldus von Westen Sylow Koren

50 år gammel. Fra Hordaland.

  • Portrett av Arnoldus v. W. S. Koren. Mørk drakt, medaljong (eller klokke?) i kjede rundt halsen
    Arnoldus von Western Sylov Koren

Koren var sorenskriver og drev i tillegg gården Helland i Ullensvang. 

Som en av de ivrigste selvstendighetsmennene grep han ofte ordet under Riksforsamlingen. Innleggene var nok ikke alltid like veloverveide, og Koren ble av mange, kanskje spesielt blant unionspartiets menn, oppfattet som en noe underlig figur. Forslagene han overga konstitusjonskomitéen 15. april var mer bearbeidet, men ikke spesielt oppsiktsvekkende. En viss oppmerksomhet vakte likevel tanken om å beholde de norske skattlandene i vest.

Arnoldus von Westen Sylow Koren

  • Parti: Selvstendighetspartiet
  • Fylke: Hordaland
  • Yrke: Sorenskriver
  • Nasjonalitet: Norsk
  • Alder i 1814: 50 år gammel
  • Valgdistrikt: Søndre Begenhus amt

Etter Riksforsamlingen på Eidsvoll var Koren på det overordentlige Storting høsten 1814, samt stortingsrepresentant i 1818 til 1820. 

På det overordentlige storting høsten 1814 forsøkte Koren etter beste evne å sikre Norge en selvstendig stilling i union med Sverige. Ønsket var at bare kongen skulle forene de to landene og at hans makt skulle være begrenset. Derfor gikk Koren inn for at landet skulle ha sitt eget flagg og at stortinget (ikke kongen) skulle velge statsrådene. Utover dette kjempet han mot stattholderparagrafen og for at Norge selv skulle avgjøre spørsmålet om deling av den dansk-norske statsgjelden.

Som stortingsrepresentant (fra 1818) gjorde han seg ikke spesielt bemerket til tross for at han var medlem av- og formann i flere komitéer.

Arnoldus von Westen Sylow Korens etterkommere:


Arkivverket har laget en oversikt over eidsvollsmennenes etterkommere. Kanskje akkurat du er i slekt med en av dem?

Det og mye mer, kan du finne ut ved å klikke på knappen nedenfor.