<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1012619252206265&ev=PageView &noscript=1"/>

Georg Sverdup

44 år gammel. Fra Oslo.

  • Portrett av professor Georg Sverdrup. Mørk, enkeltspent kjol (jakke), lys gul vest med oppstående krave, hvit skjorte med kalvekryss og hvitt halstørkle.
    Georg Sverdrup

Georg Sverdrup, professor ved det nyopprettede universitetet i Kristiania, var en selvskreven deltager ved notabelmøtet og
riksforsamlingen. Ved begge anledninger spilte han viktige roller. På notabelmøtet overtalte han Christian Frederik til ikke å proklamere seg som norsk konge i kraft av arveretten, men la folket selv avgjøre. Under riksforsamlingen spilte han sammen med C.M. Falsen, rollen som leder for selvstendighetspartiet.

Georg Sverdrup

  • Parti:Selvstendighetspartiet
  • Fylke:Oslo
  • Yrke:Professor i klassiske språk
  • Nasjonalitet: Norsk
  • Alder i 1814: 44 år gammel
  • Valgdistrikt: Kristiania

Sverdrups innlegg i debattene begrenset seg som oftest til korte gjerne ironiske kommentarer til andres taler. Nicolai Wergeland skal ha
vært spesielt utsatt. Utover dette deltok Sverdrup i reglements-, redaksjons- og konstitusjonskomitéen og senere også i evisjonskomitéen
som ga Grunnloven dens endelige form. Selv hadde han også laget et grunnlovsutkast basert på det adler-falsenske og på det treschowske. 

Den 16. mai etter at de aller fleste sakene var vedtatt ble Sverdrup valgt til riksforsamlingens siste president. Med presidentklubben i sin hånd sørget han for å få gjennomført kongevalget 17. mai 1814. Han ble også den første som satte sitt navn under Grunnloven.

Etter Eidsvoll begynte hverdagen. Sverdrup var nedslått over unionen med Sverige. Til det overordentlige storting høsten 1814 ville han ikke la seg velge og foretrakk å reise til København "for å hente universitetsbiblioteket", som det het. Likevel trakk han seg ikke helt ut av politikken, og møtte på Stortinget både i 1818 og 1824.