Hopp til hovedinnhold

Paul Thorsen Harildstad

50 år gammel. Fra Akershus.

Harilstad drev gården Åmodt på Kvam i Nord-Fron. Han var en driftig gårdbruker, men hadde også mange andre evner. Tidlig lærte han å lese og etter han ble konfirmert arbeidet han i fire år som omgangsskolelærer.

I det militæret fikk han også viktige verv. I krigen i 1788 tjenestegjorde han som sersjant , i 1807 som kommandérsersjant og i 1808-09 som fanejunker. For sin innsats i krigen 1808-1809 ble han dannebrogsmann.

Paul Thorsen Harildstad

  • Parti: Selvstendighetspartiet
  • Fylke: Akershus
  • Yrke: Komandérsersjant og gårdbruker
  • Nasjonalitet: Norsk
  • Alder i 1814: 50 år gammel
  • Valgdistrikt: Oplandske infanteriregiment

På Riksforsamlingen tilhørte han selvstendighetspartiet og forsøkte ellers å fremme bøndenes interesser. Blant annet var han av de som foreslo at det benefisierte gods skulle selges.

Sensommeren 1814 var han med i krigen mot Sverige, men i 1815 søkte han avskjed og vendte tilbake til gården i Gudbrandsdalen. Noen videre politisk karriere gjorde han ikke.

Paul Thorsen Harildstads etterkommere:


Arkivverket har laget en oversikt over eidsvollsmennenes etterkommere. Kanskje akkurat du er i slekt med en av dem?

Det og mye mer, kan du finne ut ved å klikke på knappen nedenfor:

Museum24:Portal - 2024.05.16
Grunnstilsett-versjon: 1