Hopp til hovedinnhold

Frederik Schmidt

43 år gammel. Fra Buskerud.

  • Portrett av Frederik Schmidt. Kort, mørkt hår, mørk kjol (jakke), mørk vest og hvit skjorte m/ halstørkle. En orden festet på venstre side av brystet.
    Frederik Schmidt

Schmidt tilhørte kretsen av eidsvollsmenn med utdannelse fra København. Som mange av sine norske medstudenter hadde også han latt seg inspirere av opplysningstidens ideer og av det patriotiske miljøet omkring Det norske Selskab.

Som prost ivret han for fattigforsorg og opprettelse av skoler, og det var ikke overraskende at nettopp han ble amtets førsterepresentant ved Riksforsamlingen. Her deltok han ivrig. Han ble valgt inn i Konstitusjonskomiteen. ”Selvstendighetspoeten” kalte mange ham fordi han alltid var klar med patriotiske sanger og vers eller med spydige kommentarer myntet på unionstilhengerne. Ellers var han en utpreget demokrat og gikk imot tokammersystemet og bruken av titler.

Frederik Schmidt

  • Parti: Selvstendighetspartiet
  • Fylke: Buskerud
  • Yrke: Prost
  • Nasjonalitet: Norsk
  • Alder i 1814: 43 år gammel
  • Valgdistrikt: Buskerud amt

Høsten 1814 møtte han ved det overordentlige Storting. Her gikk han sterkt inn for å berge Grunnloven og å sikre landet en viss selvstendighet i union med Sverige. Han deltok også aktivt i forhandlingene med svenskene. Siden trakk han seg ut av politikken og bosatte seg i Danmark.

Frederik Schmidts etterkommere:


Arkivverket har laget en oversikt over eidsvollsmennenes etterkommere. Kanskje akkurat du er i slekt med en av dem?

Det og mye mer, kan du finne ut ved å klikke på knappen nedenfor:

Museum24:Portal - 2024.04.07
Grunnstilsett-versjon: 1