<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1012619252206265&ev=PageView &noscript=1"/>

Johan Caspar Herman Wedel-Jarlsberg

35 år gammel. Fra Vestfold.

  • Portrett av grev Herman Wedel Jarlsberg. Mørk drakt, gul vest og hvit skjorte. Blått ordensbånd, orden festet på brystet.
    Herman Wedel Jarlsberg

Lensgreve Wedel-Jarlsberg var Norges fremste adelsmann. Gjennom ekteskapet med Peder Ankers datter Karen hadde han dessuten ervervet seg viktige sagbruks- og jernverksprivilegier. Dette gjorde ham til en fremstående representant for handelspatrisiatet. I embetsverket hadde han også hatt en fremskutt posisjon som amtmann i Buskerud og medlem av regjeringskommisjonen, men i 1813 trakk han seg ut for å stå friere i tiden som fulgte. Fra 1809 tok Wedel til orde for å slutte fred med England - om nødvendig uten Danmark.

Johan Caspar Herman Wedel-Jarlsberg

  • Parti:Unionspartie
  • Fylke:Vestfold
  • Yrke: Lensgreve
  • Nasjonalitet:Norsk
  • Alder i 1814: 35 år gammel
  • Valgdistrikt:Jarlsberg grevskap

På riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814 gikk han følgelig inn for å tilpasse Grunnloven en eventuell union med Sverige. I tillegg ønsket
Wedel å bruke Grunnloven for å demme opp for tendenser til enevelde ved blant annet å skape et sterkt statsråd. Likevel var han ikke udelt liberal. Vitterlig gikk han imot den såkalte "jødeparagrafen", men når det gjaldt Stortingets rolle talte han for et tokammersystem med et sterkt overhus.

Til tross for medlemskapet i konstitusjonskomiteen og sine "kontroversielle" synspunkter, tilhørte ikke Wedel riksforsamlingens mest aktive talere. Derimot viste han stor interesse for finansdebattene og gikk kraftig ut mot kursgarantien. Det var også innen dette felt han fortsatte sin karriere. 

Høsten 1814 ble han valgt til det overordentlige storting, hvor han fikk i oppgave å danne en ny norsk regjering. Senere kom han til å spille en svært viktig rolle som finansminister og ledende statsråd i Kristiania. Wedel avsluttet karrieren som norsk stattholder (utnevnt i 1830.)