<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1012619252206265&ev=PageView &noscript=1"/>

Diderik (von) Cappelen

53 år gammel. Fra Telemark.

  • Portrett av Diderik von Cappelen. Mørk drakt, Hvit skjorte, vest og halsbind. (Foto/Photo)
    Diderik von Cappelen

Diderik Cappelen tilhørte Skiens mektigste kjøpmannsfamilie og hadde arvet farens formue. Ved kyndig ledelse lyktes han å utvide virksomheten ytterligere og befestet sin økonomiske posisjon. Cappelen var også engasjert i andre saker som veibygging og utbedring av sykehus og skolevesen. I krigen 1807-1814 var han dessuten med i provideringskommisjonen for Bratsberg amt (Telemark).

På Riksforsamlingen sluttet Cappelen seg til unionspartiet slik de fleste fra handelsborgerskapet gjorde. Han var ofte å finne hos Peder Anker i Nordre paviljong på Eidsvoll Verk hvor unionstilhengerne hadde sitt samlingssted, men han holdt seg i bakgrunnen under møtene i Rikssalen.

Diderik (von) Cappelen

  • Parti:Unionspartiet
  • Fylke:Telemark
  • Yrke:Kjøpmann, sagbrukseier og skipsreder
  • Nasjonalitet: Norsk
  • Alder i 1814:53 år gammel
  • Valgdistrikt:Skien

Noen videre politisk karriere gjorde ikke Cappelen. Da Grunnloven var utarbeidet og Kongen valgt, reiste han hjem til Skien og fortsatte sine forretninger der.

arkivverket.png (Foto/Photo)

Diderik (von) Cappelens etterkommere:


Arkivverket har laget en oversikt over eidsvollsmennenes etterkommere. Kanskje akkurat du er i slekt med en av dem?

Det og mye mer, kan du finne ut ved å klikke på knappen nedenfor: