<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1012619252206265&ev=PageView &noscript=1"/>

Diderik (von) Cappelen

53 år gammel. Fra Telemark.

  • Portrett av Diderik von Cappelen. Mørk drakt, Hvit skjorte, vest og halsbind.
    Diderik von Cappelen

Diderik Cappelen tilhørte Skiens mektigste kjøpmannsfamilie og hadde arvet farens formue. Ved kyndig ledelse lyktes han å utvide virksomheten ytterligere og befestet sin økonomiske posisjon. Cappelen var også engasjert i andre saker som veibygging og utbedring av sykehus- og skolevesen. I krigen 1807-14 var han dessuten med i provideringskommisjonen for Bratsberg amt (Telemark).

På riksforsamlingen sluttet Cappelen seg til unionspartiet slik de fleste fra handelsborgerskapet gjorde. Han var ofte å finne hos Peder Anker i Nordre paviljong på Eidsvoll Verk hvor unionstilhengerne hadde sitt samlingssted, men holdt seg i bakgrunnen under møtene i Rikssalen.

Diderik (von) Cappelen

  • Parti:Unionspartiet
  • Fylke:Telemark
  • Yrke:Kjøpmann, sagbrukseier og skipsreder
  • Nasjonalitet: Norsk
  • Alder i 1814:53 år gammel
  • Valgdistrikt:Skien

Noen videre politisk karriere gjorde ikke Cappelen. Da Grunnloven var utarbeidet og Kongen valgt, reiste han hjem til Skien og fortsatte der sin forretning.