Hopp til hovedinnhold

Diderik (von) Cappelen

53 år gammel. Fra Telemark.

  • Portrett av Diderik von Cappelen. Mørk drakt, Hvit skjorte, vest og halsbind.
    Diderik von Cappelen

Diderik Cappelen tilhørte Skiens mektigste kjøpmannsfamilie og hadde arvet farens formue. Ved kyndig ledelse lyktes han å utvide virksomheten ytterligere og befestet sin økonomiske posisjon. Cappelen var også engasjert i andre saker som veibygging og utbedring av sykehus og skolevesen. I krigen 1807-1814 var han dessuten med i provideringskommisjonen for Bratsberg amt (Telemark).

På Riksforsamlingen sluttet Cappelen seg til unionspartiet slik de fleste fra handelsborgerskapet gjorde. Han var ofte å finne hos Peder Anker i Nordre paviljong på Eidsvoll Verk hvor unionstilhengerne hadde sitt samlingssted, men han holdt seg i bakgrunnen under møtene i Rikssalen.

Diderik (von) Cappelen

  • Parti: Unionspartiet
  • Fylke: Telemark
  • Yrke: Kjøpmann, sagbrukseier og skipsreder
  • Nasjonalitet: Norsk
  • Alder i 1814: 53 år gammel
  • Valgdistrikt: Skien

Noen videre politisk karriere gjorde ikke Cappelen. Da Grunnloven var utarbeidet og Kongen valgt, reiste han hjem til Skien og fortsatte sine forretninger der.

Diderik (von) Cappelens etterkommere:


Arkivverket har laget en oversikt over eidsvollsmennenes etterkommere. Kanskje akkurat du er i slekt med en av dem?

Det og mye mer, kan du finne ut ved å klikke på knappen nedenfor:

Museum24:Portal - 2024.03.00
Grunnstilsett-versjon: 1