Hopp til hovedinnhold

Diderich Hegermann

51 år gammel. Fra Akershus.

  • Portrett av Diderik Hegermann. Mørk uniform. Gult ordensbånd og to ordener, Dannebrog og Serafimerordenen.
    Diderik Hegermann

Hegermann var sønn av en offiser og gjorde også selv karriere i militæret. De første årene tjenestegjorde han i Landkadetkorpset i København, før han i 1790 vendte tilbake til Norge for å bli kompanisjef og kaptein i Aggershusiske Infanteriregiment og offiser ved Den mathematiske Skole (krigsskolen) i Christiania. Her ble han værende karrieren ut og nedla stor innsats for å heve krigsskolen opp på nivå med Landkadetkorpset.

På Riksforsamlingen engasjerte Hegermann seg først og fremst i militære anliggende. Hegermann var en del av konstitusjonskomiteen på Eidsvoll. Fanesaken var den allmenne verneplikten som han talte varmt for både i konstitusjonskomiteen og i Riksforsamlingen. I unionspørsmålet sluttet han seg til selvstendighetspartiet, men han kom aldri med bitre utfall mot opposisjonen. Derfor ble han også aktet og respektert av alle. Hegermann ble den første presidenten i fra selvstendighetspartiet (uke 2). 

Diderich Hegermann

  • Parti: Selvstendighetspartiet
  • Fylke: Akershus
  • Yrke: Oberst
  • Nasjonalitet: Norsk
  • Alder i 1814: 51 år gammel
  • Valgdistrikt: Oplandske infanteriregiment

Sommeren 1814 ledet han en av de største norske styrkene i kampen mot Sverige. Da den korte krigen var slutt, fikk han plass i den nye regjeringen som statsråd for Armédepartementet. Selv hevdet han at han ikke hadde de rette kvalifikasjonene og søkte avskjed. I 1817 forlot han sine offentlige verv og trakk seg tilbake på godset Boen nær Kristiansand.

Diderich Hegermanns etterkommere:


Arkivverket har laget en oversikt over eidsvollsmennenes etterkommere. Kanskje akkurat du er i slekt med en av dem?

Det og mye mer, kan du finne ut ved å klikke på knappen nedenfor:

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1