Hopp til hovedinnhold

Poul Steenstrup

42 år gammel. Fra Buskerud.

  • Portrett av Steenstrup. Mørk drakt.
    Poul Steenstrup

Steenstrup hadde studert ulike fag ved universitetet i København før han kom til bergseminaret på Kongsberg i 1797. Siden gikk ferden til Tyskland og Østerrike for bergverksstudier. Tilbake i Kongsberg i 1805 engasjerte han seg straks i flere ulike foretak, og som medlem av fattigdireksjonen grunnla han en rekke mer eller mindre lønsomme småbedrifter. Fra 1811 var han bestyrer og bergmester ved jernverket på Kongsberg.


Poul Steenstrup

  • Parti: Selvstendighetspartiet
  • Fylke: Buskerud
  • Yrke: Bergmester
  • Nasjonalitet: Norsk
  • Alder i 1814: 42 år gammel
  • Valgdistrikt: Kongsberg

På Riksforsamlingen sluttet han seg til selvstendighetspartiet. I tillegg kjempet han ivrig for full næringsfrihet og mot alskens privilegier, titler og ordner. Han kom godt overens med de fleste, også politiske motstandere, men ikke med Løvenskiold. På 17. mai var det en voldsom krangel mellom de to, og det hele utartet seg nesten til en duell.

Etter Riksforsamlingen fortsatte Steenstrup sitt virke på Kongsberg. Han var med på å opprette våpenfabrikken (1815) og bidro også til å gjenoppta aktiviteten ved sølvverket.(1816). Han møte på det overordentlige storting høsten 1814, som varamann for Stabell. I i 1824 møtte han på Stortinget som stortingsrepresentant. Samme år trakk han seg fra alle embeter og brukte tiden til å reise utenlands og samle kunnskap om nye maskiner og ny industri. Fra 1833 til 1839 var han midlertidig medlem av Kongsberg sølvverks styre.

Poul Steenstrups etterkommere:


Arkivverket har laget en oversikt over eidsvollsmennenes etterkommere. Kanskje akkurat du er i slekt med en av dem?

Det og mye mer, kan du finne ut ved å klikke på knappen nedenfor:

Museum24:Portal - 2024.03.00
Grunnstilsett-versjon: 1