<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1012619252206265&ev=PageView &noscript=1"/>

Tallev Olsen Huvestad

53 år gammel. Fra Telemark.

  • Portrett av Tallev O. Huvestad. Hvit trøye (jakke) og mørk vest kantet med rødt. Medalje hengende i kjede rundt halsen. (Foto/Photo)
    Tallev Olsen Huvestad

Huvestad ble regnet som en av Riksforsamlingens mest opplyste bønder. Han var en av de få bøndene som aktivt bidro til å utforme Grunnloven. Blant annet var han med på å legge frem forslagene om salg av det benefiserte gods, om sagbruksfrihet, om odelsretten og om bøndenes enerett til å eie og drive jord. I spørsmålene om forholdet til Sverige fulgte han de andre representantene fra Bratsberg amt (Telemark) og stemte med unionspartiet.

I 1818 møtte han som amtets 2. representant på Stortinget. Her fortsatte han å arbeide for bøndenes interesser slik han hadde gjort under Riksforsamlingen. Til stortingene i 1821 og 1824 var han varamann.

Tallev Olsen Huvestad

  • Parti: Unionspartiet
  • Fylke:Telemark
  • Yrke: Gårdbruker
  • Nasjonalitet:Norsk
  • Alder i 1814:53 år gammel
  • Valgdistrikt: Bratsberg amt
arkivverket.png (Foto/Photo)

Tallev Olsen Huvestads etterkommere:


Arkivverket har laget en oversikt over eidsvollsmennenes etterkommere. Kanskje akkurat du er i slekt med en av dem?

Det og mye mer, kan du finne ut ved å klikke på knappen nedenfor: