Hopp til hovedinnhold

Palle Rømer Fleischer

33 år gammel. Fra Østfold.

  • Portrett av Palle Rømer Fleischer. Mørk drakt, gult ordensbånd, orden festet på brystet.  Fra kommentar på Digitalt Museum: Ordensbånd og krasjan (stjerne) for en Kommandør med store korset av Sverdordenen.
    Palle Rømer Fleischer

Fleischer tilhørte en embetsmannsfamilie og gjorde selv karriere som offiser i det militære.

Da han møtte til Riksforsamlingen var han kompanisjef ved Norske Jægerkorps. Siden fortsatte han gradene oppover liketil han i 1835 ble generaløytnant. Fra 1837 til 1848 var han statsråd for Armédepartementent. Han virket også en tid som Carl Johans adjutant.

På Riksforsamlingen i 1814 sluttet han seg til unionspartiet. Han deltok ofte på sammenkomstene hos Peder Anker i Nordre paviljong på Eidsvoll jernverk, men var heller passiv i Riksforsamlingens debatter. Bare den 5. mai, da spørsmålet om kongens rett til å regjere over flere riker kom opp, grep han ordet. At han gikk imot at kongen skulle ha denne retten skyldtes ønsket om å forhindre en gjenforening med Danmark.

Palle Rømer Fleischer

  • Parti: Unionspartiet
  • Fylke: Østfold
  • Yrke: Kaptein
  • Nasjonalitet: Norsk
  • Alder i 1814: 33 år gammel
  • Valgdistrikt: Norske jægerkorps

Palle Rømer Fleischers etterkommere:


Arkivverket har laget en oversikt over eidsvollsmennenes etterkommere. Kanskje akkurat du er i slekt med en av dem?

Det og mye mer, kan du finne ut ved å klikke på knappen nedenfor: