<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1012619252206265&ev=PageView &noscript=1"/>

Anders Lysgaard

58 år gammel. Fra Oppland.

  • Portrett av gårdbruker Anders Lysgaard.  Mann i profil, grå parykk, svart kledning og hvitt kalvekryss. Ovalt parti som bakgrunn, mørk rødt. Omkringliggende bakgrunn er svart
    Anders Lysgaard

Lysgaard var en av Opplands rikeste bønder og en selvskreven representant ved riksforsamlingen. 

Som den eneste av bøndene bragte han med seg et eget politisk program. Programmet var konservativt hva gjaldt styreformen, men radikalt i sosiale og økonomiske spørsmål. På dette området var det nærmest et rent bondeprogram og tok opp viktige saker som spørsmålene om verneplikt, stemmerett, gårdsdrift og sagbruks- og brennevinsfrihet.

Anders Lysgaard

  • Parti: Selvstendighetspartiet
  • Fylke:Oppland
  • Yrke: Gårdbruker
  • Nasjonalitet: Norsk
  • Alder i 1814:58 år gammel
  • Valgdistrikt:Kristians amt

Høsten 1814 ble Lysgaard valgt til representant ved det overordentlige storting. Han var også stortingsrepresentant 1815-16 (og varamann i 1818), men måtte melde forfall på grunn av sykdom.