Hopp til hovedinnhold

Christopher Frimann Omsen

53 år gammel. Fra Oslo.

 • Portrett av eidsvollsmann Christopher F. Omsen. Mann med kort, mørkt hår, mørk kledning og hvit skjorte med hvitt halsbind, kalvekryss Innskrevet i oval.
  Christopher F. Omsen

Juristen Omsen hadde en lengre karriere innen rettsvesenet bak seg da han møtte til riksforsamlingen. Her ble han valgt inn i konstitusjonskomitéen og ble snart en av dens mest aktive medlemmer. Omsen hadde blant annet stor innflytelse over utformingen av paragrafen om den dømmende makt. 

Politisk tilhørte Omsen hverken selvstendighetspartiet eller opposisjonen, men tok sine beslutninger på selvstendig grunnlag etter å ha hørt ulike meninger om saken. Slik sett var han en av de få som levde opp til datidens ideal av en folkets representant. Følgelig stemte han som selvstendighetsmennene i spørsmålene om regentens tittel og opprettelsen av en utenrikskomité, mens han i forbindelse med Eidsvollsgarantien og kongevalget stemte med unionspartiet. 

Christopher Frimann Omsen

 • Parti: Fri/Ukjent
 • Fylke: Oslo
 • Yrke: Tollprokurør
 • Nasjonalitet: Norsk
 • Alder i 1814: 53 år gammel
 • Valgdistrikt: Christiania

Omsens politiske karriere endte på Eidsvoll, men som jurist nådde han lengre og ble i 1815 oppnevnt som høyesterettsassessor.


Christopher Frimann Omsens etterkommere:


Arkivverket har laget en oversikt over eidsvollsmennenes etterkommere. Kanskje akkurat du er i slekt med en av dem?

Det og mye mer, kan du finne ut ved å klikke på knappen nedenfor:

Museum24:Portal - 2024.03.00
Grunnstilsett-versjon: 1