Hopp til hovedinnhold

Frederik Meltzer

35 år gammel. Fra Hordaland.

Familien Meltzer tilhørte det gamle bergenske borgerskapet. Frederik Meltzer var også kjøpmann og hadde en toårig merkantil utdannelse fra Storbritannia og Frankrike. 

Som en aktiv deltager i byens selskapsliv og i den offentlige debatt deltok Meltzer naturligvis også i de politiske møtene som ble holdt i Bergen etter selvstendighetserklæringen senvinteren 1814. 

Meltzer var på mange måter en radikal demokrat. På Riksforsamlingen foreslo han at embetsmenn som Kongen kunne avskjedige ikke skulle kunne bli valgt til Stortinget. Bortsett fra i denne spesielle saken var han imidlertid forbausende taus og engasjerte seg først og fremst som medlem i Finanskomitéen.

Frederik Meltzer

  • Parti: Selvstendighetspartiet
  • Fylke: Hordaland
  • Yrke: Kjøpmann
  • Nasjonalitet: Norsk
  • Alder i 1814: 35 år gammel
  • Valgdistrikt: Bergen

Senere (1821-22, 1824 og 1827-28) ble han valgt inn på Stortinget og deltok her særlig i komitéene som behandlet økonomiske spørsmål. Likevel er det som "flaggets far" vi kanskje kjenner ham best. Meltzer fikk i 1821 Odelstinget til å vedta sitt forslag til norsk flagg mot en enstemmig komitéinnstilling. 

Frederik Meltzers etterkommere:


Arkivverket har laget en oversikt over eidsvollsmennenes etterkommere. Kanskje akkurat du er i slekt med en av dem?

Det og mye mer, kan du finne ut ved å klikke på knappen nedenfor: