<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1012619252206265&ev=PageView &noscript=1"/>

Henrik Frederik Arild Sibbern

29 år gammel. Fra Oslo.

  • Portrett av Henrik Sibbern. Uniform, ingeniøroberstløytnantsuniform, blå kjol m/rød krave, epåletter, to ordener. (Foto/Photo)
    Henrik Sibbern

Som sin eldre bror Valentin C. W. Sibbern var også Henrik F. A. Sibbern offiser. På Riksforsamlingen skal han ha stemt med selvstendighetspartiet, men i motsetning til sin bror tok han ikke aktivt del i forhandlingene. 

Etter Riksforsamlingen ble han flere ganger valgt til varamann til Stortinget (1827-36 og 1848), men han møtte aldri. Yrkeskarrieren avsluttet han som oberstløytnant ved brigadens stab i Kristiania. (1856)

Henrik Frederik Arild Sibbern

  • Parti:Selvstendighetspartiet
  • Fylke:Oslo
  • Yrke:Kaptein
  • Nasjonalitet: Norsk
  • Alder i 1814:29 år gammel
  • Valgdistrikt:Ingeniørbrigaden
arkivverket.png (Foto/Photo)

Henrik Frederik Arild Sibberns etterkommere:


Arkivverket har laget en oversikt over eidsvollsmennenes etterkommere. Kanskje akkurat du er i slekt med en av dem?

Det og mye mer, kan du finne ut ved å klikke på knappen nedenfor: