<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1012619252206265&ev=PageView &noscript=1"/>

Ole Rasmussen Apeness

49 år gammel. Fra Vestfold.

  • Portrett av Ole Rasmussen Apenes. Mørk drakt, brunsvart vest.
    Ole Rasmussen Apenes

Flere av bøndene som møtte til riksforsamlingen var haugianere. Gårdbruker og lensmann i Borre, Ole Rasmussen Apeness, var en av dem. Blant bøndene i Jarlsberg var han en lederskikkelse, og heller ikke under riksforsamlingen spilte han på noen måte annenfiolin. I mange spørsmål forholdt han seg riktignok passiv, men i saker som angikk bøndenes økonomiske og politiske stilling deltok han både med skriftlige forslag (mot proprietærgods og sagbruksprivilegier) og med et muntlig innlegg (i spørsmålet om representasjonsfordelingen). I andre saker stemte han med unionspartiet slik de øvrige representantene fra Jarlsberg gjorde.

Ole Rasmussen Apeness

  • Parti:Unionspartiet
  • Fylke: Vestfold
  • Yrke:Gårdbruker og lensmann
  • Nasjonalitet:Norsk
  • Alder i 1814:49 år gammel
  • Valgdistrikt:Jarlsberg grevskap

I 1820 var han valgmann for Sem, men utover dette fortsatte han ikke innen politikken.