<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1012619252206265&ev=PageView &noscript=1"/>

Ole Rasmussen Apeness

49 år gammel. Fra Vestfold.

  • Portrett av Ole Rasmussen Apenes. Mørk drakt, brunsvart vest. (Foto/Photo)
    Ole Rasmussen Apenes

Flere av bøndene som møtte til Riksforsamlingen var haugianere. Gårdbruker og lensmann i Borre, Ole Rasmussen Apeness, var en av dem. Blant bøndene i Jarlsberg var han en lederskikkelse og heller ikke under Riksforsamlingen spilte han på noen måte annenfiolin. I mange spørsmål forholdt han seg riktignok passiv, men i saker som angikk bøndenes økonomiske og politiske stilling deltok han både med skriftlige forslag (mot proprietærgods og sagbruksprivilegier) og med et muntlig innlegg (i spørsmålet om representasjonsfordelingen). I andre saker stemte han med unionspartiet slik de øvrige representantene fra Jarlsberg gjorde.

I 1820 var han valgmann for Sem, men utover dette fortsatte han ikke innen politikken.

Ole Rasmussen Apeness

  • Parti:Unionspartiet
  • Fylke: Vestfold
  • Yrke:Gårdbruker og lensmann
  • Nasjonalitet:Norsk
  • Alder i 1814:49 år gammel
  • Valgdistrikt:Jarlsberg grevskap
arkivverket.png (Foto/Photo)

Ole Rasmussen Apeness sine etterkommere:


Arkivverket har laget en oversikt over eidsvollsmennenes etterkommere. Kanskje akkurat du er i slekt med en av dem?

Det og mye mer, kan du finne ut ved å klikke på knappen nedenfor: