Hopp til hovedinnhold

Anders Hansen Grønneberg

35 år gammel. Fra Vestfold.

Grønneberg var ikke bare en svært velstående bonde. Han hadde også kunnskaper utover det gårdbrukere flest hadde. I ungdomsårene hadde han tilbragt en tid hos en onkel i London hvor han hadde lært seg engelsk, tysk og fransk. I tillegg hadde han som sjømann og skipper besøkt en rekke forskjellige land.

På Riksforsamlingen sluttet han seg til selvstendighetspartiet, men deltok ikke aktivt i debattene. Grønneberg ble ikke valgt til det overordentlige storting, og hans tidlige død forhindret en videre politisk karriere.

Anders Hansen Grønneberg

  • Parti: Selvstendighetspartiet
  • Fylke: Vestfold
  • Yrke: Gårdbruker
  • Nasjonalitet: Norsk
  • Alder i 1814: 35 år gammel
  • Valgdistrikt: Larvik grevskap

Anders Hansen Grønnebergs etterkommere

Arkivverket har laget en oversikt over eidsvollsmennenes etterkommere. Kanskje akkurat du er i slekt med en av dem?

Det og mye mer, kan du finne ut ved å klikke på knappen nedenfor:


Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2