<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1012619252206265&ev=PageView &noscript=1"/>

Peder Paulsen Balke

35 år gammel. Fra Oppland.

Peder Balke tjenestegjorde som korporal i Søndenfjeldske dragonregiment. I tillegg drev han fra 1813 slektsgården Østre Balke. Våren 1814 ble storbonden fra Østre Toten valgt til riksforsamlingen som representant for regimentet. Her traff han igjen naboen og svogeren Nils Dyhren som møtte for jegerkorpset. Som Dyhren sluttet Balke seg til selvstendighetspartiet, men deltok ikke aktivt i debattene.

Høsten 1814 ble han varamann til det overordentlige storting, men trengte ikke møte. Heller ikke senere kom han til å møte på Stortinget.

Peder Paulsen Balke

  • Parti:Selvstendighetspartiet
  • Fylke:Oppland
  • Yrke:Korporal og gårdbruker
  • Nasjonalitet:Norsk
  • Alder i 1814:35 år gammel
  • Valgdistrikt: Søndenfjeldske dragonregiment