<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1012619252206265&ev=PageView &noscript=1"/>

Jacob Herlseb Darre

57 år gammel. Fra Sør-Trøndelag.

  • Portrett av eidsvollsmann og sogneprest J. H. Darre  Mann med grått, halvlangt hår. Prestedrakt. (Foto/Photo)
    Jacob Herlseb Darre

Som sin far hadde også Jacob Hersleb Darre valgt å utdanne seg til prest. Etter noen år som residerende kapellan i Orkdal ble han i 1797 sogneprest i Klæbu.

På Riksforsamlingen møtte han sammen med klokkeren Lars Forsæth. Darre var en av dem som førte dagbok de seks ukene riksforsamlingen varte, men han deltok ikke selv spesielt aktivt i begivenhetene. Kun i spørsmålet om salg av kirkegodset deltok han i særlig grad. Her tilskrev han til gjengjeld seg selv en del av æren for å ha forhindret salg av godset.

Jacob Herlseb Darre

  • Parti:Selvstendighetspartiet
  • Fylke:Sør-Trøndelag
  • Yrke:Sogneprest
  • Nasjonalitet:Norsk
  • Alder i 1814: 57 år gammel
  • Valgdistrikt:Søndre Trondhjems amt

Darre ble ikke valgt til det overordentlige Storting og var heller ikke senere stortingsrepresentant. Resten av sitt yrkesaktive liv arbeidet han som sogneprest på Klæbu.

arkivverket.png (Foto/Photo)

Jacob Herlseb Darres etterkommere:


Arkivverket har laget en oversikt over eidsvollsmennenes etterkommere. Kanskje akkurat du er i slekt med en av dem?

Det og mye mer, kan du finne ut ved å klikke på knappen nedenfor: