Hopp til hovedinnhold

Jens Erichstrup

39 år gammel. Fra Vest-Agder.

Som flere andre norske jurister tilbragte Erichstrup de første årene av yrkeslivet ved rentekammeret i København. I 1810 vendte han så hjem til Norge til stillingen som fogd på Lister

Av natur var Erichstrup rolig, og i tillegg hadde han en utbredt rettferdighetssans. På Riksforsamlingen sluttet han seg til unionspartiet, men deltok i liten grad i debattene. På samme måte engasjerte han seg for å hindre at bøndene ble pålagt for tunge økonomiske byrder uten selv å være noen typisk "bondepolitiker".


Jens Erichstrup

  • Parti: Unionspartiet
  • Fylke: Vest-Agder
  • Yrke: Fogd
  • Nasjonalitet: Norsk
  • Alder i 1814: 39 år gammel
  • Valgdistrikt: Lister amt

På det overordentlige Storting deltok han ikke, men han var stortingsrepresentant flere ganger i perioden 1817-24. I denne tiden var han ofte sekretær i de komiteene hvor han var medlem. Ellers interesserte han seg spesielt for selve lovbehandlingen og utformingen av bestemmelsene.

Jens Erichstrups etterkommere:


Arkivverket har laget en oversikt over eidsvollsmennenes etterkommere. Kanskje akkurat du er i slekt med en av dem?

Det og mye mer, kan du finne ut ved å klikke på knappen nedenfor: