<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1012619252206265&ev=PageView &noscript=1"/>

Gabriel Lund

41 år gammel. Fra Vest-Agder.

  • Portrett av Gabriel Lund  Mann i profil, brunt hår og kinnskjegg, dobbelthake, mage. Mørk kledning, lys vest m. knapper og lys skjorte med rysj (Foto/Photo)
    Gabriel Lund

Den norske embetsstanden anno 1814 var nært knyttet til Danmark. Enkelte embetsmenn var født der og de fleste hadde tilbragt studietiden og første del av karrieren i København. Borgerskapet på sin side var gjennom handelen og utdannelsen ofte nærmere tilknyttet land som Frankrike, England og Tyskland. Lund var som Jacob Aall en av de få som falt i mellom disse to gruppene. Han hadde studert til teologisk embetseksamen i København, men hadde også et opphold i Frankrike bak seg. Som sin far var han lenge forretningsmann, men han gikk etter hvert konkurs. Etter etter konkursen i 1830 ble han postmester i Trondheim. 

Gabriel Lund

  • Parti: Selvstendighetspartiet
  • Fylke: Vest-Agder
  • Yrke: Kjøpmann
  • Nasjonalitet: Norsk
  • Alder i 1814: 41 år gammel
  • Valgdistrikt: Lister amt

Det var kanskje ikke så underlig at han  på Riksforsamlingen gikk sine egne veier. Mens de fleste av forretningsmennene sluttet seg til unionspartiet, gled Lund etter hvert inn i selvstendighetspartiet. Han var ellers medlem av Finanskomiteen, men deltok ikke særlig aktiv hverken her eller i selve Riksforsamlingen. Kun i spørsmålet om verneplikten engasjerte han seg og forsvarte da borgerskapets interesser. 

I 1827-30 møtte han på Stortinget hvor han tok til orde for å hjelpe det skakkjørte næringslivet. Ellers ble han regnet som regjeringsvennlig.

arkivverket.png (Foto/Photo)

Gabriel Lunds etterkommere:


Arkivverket har laget en oversikt over eidsvollsmennenes etterkommere. Kanskje akkurat du er i slekt med en av dem?

Det og mye mer, kan du finne ut ved å klikke på knappen nedenfor: