<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1012619252206265&ev=PageView &noscript=1"/>

Hans Haslum

25 år gammel. Fra Oslo.

  • Portrett av eidsvollsmann Hans Haslum. (Foto/Photo)
    Hans Haslum

Haslum sluttet seg til selvstendighetspartiet, men deltok ikke aktivt i debattene under Riksforsamlingen. Velgerne skal for øvrig ha gitt ham klar beskjed om ikke å inngå noen union med Sverige.

I 1816 forlot han militæret for å drive gården Nordre Aas i Follo. En tid (1821-23) fungerte han som bygdas lensmann og ble også valgt til herredets første ordfører (1838-41).

Etter statens overtagelse av Eidsvollsbygningen 1851 ble Haslum ansatt som oppsynsmann for hovedbygningen, en stilling han hadde frem til sin død i 1875.

Hans Haslum

  • Parti: Selvstendighetspartiet
  • Fylke:Oslo
  • Yrke: Sersjant og Gårdbruker
  • Nasjonalitet:Norsk
  • Alder i 1814:25 år gammel
  • Valgdistrikt:Artillerikorpset
arkivverket.png (Foto/Photo)

Hans Haslums etterkommere:


Arkivverket har laget en oversikt over eidsvollsmennenes etterkommere. Kanskje akkurat du er i slekt med en av dem?

Det og mye mer, kan du finne ut ved å klikke på knappen nedenfor: