Hopp til hovedinnhold

Peter Motzfeldt

37 år gammel. Fra Oslo.

  • Portrett av Peter Motzfeldt.  Grått, kort hår. Statsrådsuniform (etter 1815), høy krave m/gull, blått ordensbånd, 3 ordener.
    Peter Motzfeldt

Peter Motzfeldt var fetter til Frederik Motzfeldt. Petter Motzfeldt var utdannet ved Artilleriakademiet i København. Etter å ha sittet i engelsk krigsfangenskap siden 1807 kom han i 1809 til Bergen hvor han straks sluttet seg til en krets av ledende menn med politiske og litterære interesser. Her traff han sorenskriver W. F. K Christie som ved siden av Jonas Rein, ble av hans nærmeste venner. Alle tre deltok de i drøftingene av Norges situasjon våren 1814. 

På Eidsvoll representerte Motzfeldt Artillerikorpset, men var egentlig også valgt som Bergens førsterepresentant. Han deltok aktivt både i Konstitusjonskomiteen og i Riksforsamlingen hvor han en periode var visepresident.

Peter Motzfeldt

  • Parti: Selvstendighetspartiet
  • Fylke: Oslo
  • Yrke: Kaptein
  • Nasjonalitet: Norsk
  • Alder i 1814: 37 år gammel
  • Valgdistrikt: Artillerikorpset

Studietiden i København hadde vært viktig for Motzfeldt som ofte har blitt betegnet som et barn av opplysnings- og revolusjonstiden. I tillegg hadde han fått anledning til å studere britisk statsskikk under oppholdet i Storbritannia. Han var politisk radikal og på
Riksforsamlingen gikk han blant annet kraftig ut mot tokammersystemet. Likevel var han trolig selv opphavsmann til forslaget om at Lagtinget skulle sitte sammen med Høyesterett i Riksretten. Ellers forsvarte han iherdig selvstendighetslinjen, men var likevel aktet og respektert av opposisjonen. 

Høsten 1814 ble han valgt til det overordentlige Storting og ble deretter med i Wedel Jarlsbergs samlingsregjering som selvstendighetspartiets fremste representant. Som embetsmann forsøkte han å trekke et klart skille mellom de to rikene, noe som gjorde ham upopulær hos den svenske kongen. I 1839 søkte han avskjed som minister og to år senere trakk han seg ut av all politikk.

Peter Motzfeldts etterkommere:


Arkivverket har laget en oversikt over eidsvollsmennenes etterkommere. Kanskje akkurat du er i slekt med en av dem?

Det og mye mer, kan du finne ut ved å klikke på knappen nedenfor:

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2