Hopp til hovedinnhold

Christian Adolph Diriks

39 år gammel. Fra Vestfold.

Diriks var jurist og en dyktig administrator. På Riksforsamlingen ble han straks valgt inn i konstitusjonskomiteen og han fikk vervet som sekretær i komiteen. I konstitusjonskomiteen var Diriks kunnskaper om andre lands konstitusjoner til stor nytte.

Diriks var født og oppvokst i Danmark og først i en alder av 30 år kom han til Norge. Med den bakgrunnen er det kanskje ikke så underlig at han under Riksforsamlingen tilhørte den delen av selvstendighetspartiet som på sikt ønsket gjenforening med Danmark. Diriks' danskvennlige holdning la imidlertid ingen demper på hans popularitet. Diriks ble blant annet valgt til president i Riksforsamlingen sammen med amtmann Bendeke, de hadde denne jobben fra 2. til 9. mai. 

Diriks deltok på forhandlingene i Moss høsten 1814, samt at han var representant på det overordentlige Storting høsten 1814. Han var statsråd i perioden etter 1814. 

Christian Adolph Diriks

  • Parti: Selvstendighetspartiet
  • Fylke: Vestfold
  • Yrke: Byfogd og sorenskriver
  • Nasjonalitet: Norsk
  • Alder i 1814: 39 år gammel
  • Valgdistrikt: Larvik

Christian Adolph Diriks sine etterkommere:


Arkivverket har laget en oversikt over eidsvollsmennenes etterkommere. Kanskje akkurat du er i slekt med en av dem?

Det og mye mer, kan du finne ut ved å klikke på knappen nedenfor.

Museum24:Portal - 2024.03.00
Grunnstilsett-versjon: 1