<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1012619252206265&ev=PageView &noscript=1"/>

Frederik Motzfeldt

35 år gammel. Fra Møre og Romsdal.

  • Portrett av Frederik Motzfeldt. Mørk drakt, Dannebrogsorden.
    Frederik Motzfeldt

Frederik Motzfeldt var utdannet jurist fra København (1801) og ble i 1806 utnevnt til konstituert sorenskriver i Romsdal og byfogd i Molde.

I motsetning til mange andre embetsmenn deltok han ikke i diskusjonene under riksforsamlingen, men fulgte passivt
 selvstendighetspartiet. Noen imponerende politiske karriere etter 1814 ble det heller ikke. Kun i 1830 var Motzfeldt stortingsrepresentant, og også da spilte han en forholdsvis anonym rolle. I rettsvesenet derimot ble han allerede høsten 1814 som den yngste noensinne, utnevnt til høyesterettsassessor. I denne stillingen ble han sittende lenger enn noen annen og viste gjennom avstemningene i flere politiske rettssaker en demokratisk grunnholdning. 

Frederik Motzfeldt

  • Parti: Selvstendighetspartiet
  • Fylke:Møre og Romsdal
  • Yrke:Byfogd
  • Nasjonalitet: Norsk
  • Alder i 1814:35 år gammel
  • Valgdistrikt:Molde