Hopp til hovedinnhold

John Moses

33 år gammel. Fra Møre og Romsdal.

  • Portrett av John Moses. Mørk drakt, hvit vest, skjorte og halsbind. Rødbrun bakgrunn.
    John Moses

John Moses tilhørte en kjøpmannsfamilie av britisk herkomst som i 1740-årene hadde slått seg ned i Kristiansund for å drive storstilt fiskeeksport. Moses selv visste å svinge seg opp i oppgangstiden frem til 1807, men han var også en av de få som klarte å gjøre store penger etter krigsutbruddet. Da han ble valgt til Riksforsamlingen var han Kristiansunds fremste forretningsmann og drev omfattende eksport- og importvirksomhet, handel og skipsrederi.

Forretningsstanden i Kristiansund så med skeptiske øyne på Christian Frederiks selvstendighetslinje. Deres høyeste ønske var å skape fred. Moses delte også dette ønsket og sluttet seg under riksforsamlingen til unionspartiet. Ellers talte han til fordel for en politikk som skulle tjene næringslivet.

John Moses

  • Parti: Unionspartiet
  • Fylke: Møre og Romsdal
  • Yrke: Grosserer
  • Nasjonalitet: Norsk
  • Alder i 1814: 33 år gammel
  • Valgdistrikt: Christianssund

Etter Riksforsamlingen forlot Moses landet til fordel for Storbritannia og Frankrike. Der forsøkte han etter beste evne å berge forretningene, men måtte som resten av handelspatrisiatet etter hvert gi tapt. Han deltok aldri mer aktivt i politikken. 

John Moses sine etterkommere:


Arkivverket har laget en oversikt over eidsvollsmennenes etterkommere. Kanskje akkurat du er i slekt med en av dem?

Det og mye mer, kan du finne ut ved å klikke på knappen nedenfor: