<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1012619252206265&ev=PageView &noscript=1"/>

Hieronymus Heyerdahl

41 år gammel. Fra Nord Trøndelag.

  • Portrett av Hieronimus Heyerdahl  Prestekjole, 2 ordener, Nordstjernen, Danebrog. (Foto/Photo)
    Hieronimus Heyerdahl

Foruten å virke som prest var Heyerdahl, som mange av kollegaene, engasjert i ulike typer samfunnsnyttig arbeid. Han foretok og publiserte en rekke undersøkelser og la også ned en del arbeid for å bedre landbruket og opplysningsnivået.

På Riksforsamlingen tilhørte han flertallet. Han tok så å si aldri ordet under møtene og trakk seg ut av politikken da Riksforsamlingen var over.

Hieronymus Heyerdahl

  • Parti: Selvstendighetspartiet
  • Fylke:Nord Trøndelag
  • Yrke: Sogneprest
  • Nasjonalitet:Norsk
  • Alder i 1814:41 år gammel
  • Valgdistrikt: Nordre Throndhjems amt
arkivverket.png (Foto/Photo)

Hieronymus Heyerdahls etterkommere:


Arkivverket har laget en oversikt over eidsvollsmennenes etterkommere. Kanskje akkurat du er i slekt med en av dem?

Det og mye mer, kan du finne ut ved å klikke på knappen nedenfor: