Hopp til hovedinnhold

Christian Hersleb Horneman

33 år gammel. Fra Telemark.

  • Portrett av Christian Hersleb Hornemann. Sort stiftsoverrettsassesoruniform m/løveknapper, stiv oppstående krave m/gullsnorar og bladranker, oppstående hvit flipp, halsbind og sløyfe.
    Christian Hersleb Hornemann

Horneman var jurist av utdannelse og hadde til sammen tilbragt tolv år i Danmark da han i 1810 ble utnevnt til byfogd i Kragerø.

På Riksforsamlingen sluttet han seg helt og holdent til selvstendighetspartiet. At unionsmannen Jacob Aall tok ham for å være en meningsfelle tyder på at han må ha gått svært varsomt frem.

Taus var han likevel ikke, skjønt det var kun ved et par anledninger han holdt innlegg i forsamlingen. Blant annet tok han til orde for å avskaffe privilegier og andre varige forrettigheter, og han støttet P. Steenstrups forslag om å oppheve adelskapet når de daværende adelsmennene døde. Selv foreslo han at eiendomsretten måtte gjøres hellig og at maktfordelingen mellom de tre statsmaktene ikke måtte endres uten både folkets og kongens samtykke. 

Christian Hersleb Horneman

  • Parti: Selvstendighetspartiet
  • Fylke: Telemark
  • Yrke: Byfogd
  • Nasjonalitet: Norsk
  • Alder i 1814: 33 år gammel
  • Valgdistrikt: Kragerø

Horneman møtte ikke til det overordentlige storting. Året etter, i 1815, ble han utnevnt til overrettsassessor i sin fødeby Trondheim. Her ble han boende frem til sin død i 1860. 

Gjentatte ganger (1824, 1827,1828,1830, 1836-37 og 1839) representerte han Trondheim på Stortinget, og i to perioder (1824 og 1827) var han medlem av konstitusjonskomitéen. I det hele påtok han seg mange viktige offentlige verv. Han var medlem av representantskapet og senere av styret i Norges Bank. Han var medlem, kasserer og senere visepreses og preses for Det kongelige norske Videnskabers Selskab og satt også lenge i Trondheim bys formannskap.

Christian Hersleb Hornemans etterkommere:


Arkivverket har laget en oversikt over eidsvollsmennenes etterkommere. Kanskje akkurat du er i slekt med en av dem?

Det og mye mer, kan du finne ut ved å klikke på knappen nedenfor:

Museum24:Portal - 2024.03.00
Grunnstilsett-versjon: 1