<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1012619252206265&ev=PageView &noscript=1"/>

Lauritz Weidemann

39 år gammel. Fra Oppland.

  • Portrett av Lauritz Weidemann. Mørk drakt, svart hodeplagg, kalott.. Orden (Nordstjerneordenen) på brystet. (Foto/Photo)
    Lauritz Weidemann

Weidemann var jurist og arbeidet som sorenskriver på Toten. Han var en ivrig tilhenger av selvstendighetspartiet, men gikk sine egne veier i saker som ikke angikk selvstendigheten. I sosiale spørsmål var han liberal, i konstitusjonelle spørsmål svært konservativ. Politikken hans ble av mange karakterisert som bondevennlig. Blant annet tok han til orde for å grunnlovsfeste odelsretten.

Han skrev et grunnlovsutkast hvor den såkalte ”innfødsretten” var hovedpunktet. Forslaget tok sikte på å utestenge utlendinger fra Storting og embetsverk.

Laurtiz Weidemann

  • Parti: Selvstendighetspartiet
  • Fylke: Oppland
  • Yrke: Sorenskriver
  • Nasjonalitet: Norsk
  • Alder i 1814: 39 år gammel
  • Valgdistrikt: Kristians amt

Etter Riksforsamlingen ble Weidemann valgt til revisjonskomiteen som stod for den endelige utformingen av Grunnloven. På det overordentlige storting høsten 1814 var han sekretær i både Stortinget og Odelstinget. 

I 1815-16, 1827, 1836-37 og 1839 møtte han som stortingsrepresentant. I løpet av disse periodene var han odelstingspresident (1815), stortingspresident (1827) og lagtingspresident (1836). Som embetsmann fortsatte han også sin karriere etter 1814. Først som amtmann i Hedemarkens amt (1817-1821) og siden som amtmann i Kristians amt (1821-1851).

arkivverket.png (Foto/Photo)

Lauritz Weidemanns etterkommere:


Arkivverket har laget en oversikt over eidsvollsmennenes etterkommere. Kanskje akkurat du er i slekt med en av dem?

Det og mye mer, kan du finne ut ved å klikke på knappen nedenfor: