Hopp til hovedinnhold

Lauritz Weidemann

39 år gammel. Fra Oppland.

  • Portrett av Lauritz Weidemann. Mørk drakt, svart hodeplagg, kalott.. Orden (Nordstjerneordenen) på brystet.
    Lauritz Weidemann

Weidemann var jurist og arbeidet som sorenskriver på Toten. Han var en ivrig tilhenger av selvstendighetspartiet, men gikk sine egne veier i saker som ikke angikk selvstendigheten. I sosiale spørsmål var han liberal, i konstitusjonelle spørsmål svært konservativ. Politikken hans ble av mange karakterisert som bondevennlig. Blant annet tok han til orde for å grunnlovsfeste odelsretten.

Han skrev et grunnlovsutkast hvor den såkalte ”innfødsretten” var hovedpunktet. Forslaget tok sikte på å utestenge utlendinger fra Storting og embetsverk.

Laurtiz Weidemann

  • Parti: Selvstendighetspartiet
  • Fylke: Oppland
  • Yrke: Sorenskriver
  • Nasjonalitet: Norsk
  • Alder i 1814: 39 år gammel
  • Valgdistrikt: Kristians amt

Etter Riksforsamlingen ble Weidemann valgt til revisjonskomiteen som stod for den endelige utformingen av Grunnloven. På det overordentlige storting høsten 1814 var han sekretær i både Stortinget og Odelstinget. 

I 1815-16, 1827, 1836-37 og 1839 møtte han som stortingsrepresentant. I løpet av disse periodene var han odelstingspresident (1815), stortingspresident (1827) og lagtingspresident (1836). Som embetsmann fortsatte han også sin karriere etter 1814. Først som amtmann i Hedemarkens amt (1817-1821) og siden som amtmann i Kristians amt (1821-1851).

Lauritz Weidemanns etterkommere:


Arkivverket har laget en oversikt over eidsvollsmennenes etterkommere. Kanskje akkurat du er i slekt med en av dem?

Det og mye mer, kan du finne ut ved å klikke på knappen nedenfor:

Museum24:Portal - 2024.03.00
Grunnstilsett-versjon: 1