Hopp til hovedinnhold

Carl Adolph Dahl

45 år gammel. Fra Østfold.

  • Portrett av Carl Adolph Dahl. Mørk drakt, hvit skjorte og halsbind, småmønstret hvit vest.
    Carl Adolph Dahl

Juristen Dahl var byskriver i Fredrikshald og nøt stor respekt for sin innsats i krigen mot Sverige i 1808-1809. Han hadde kontakter langt inn i byens viktigste familier og var blitt utnevnt til kanselliråd og dannebrogsridder. Han var også høyt verdsatt av Christian Frederik.

Likevel ble han på Riksforsamlingen anklaget for å tjene både norske og svenske myndigheter. Anklagene som kom fra ulike hold, også fra unionstilhengere, var etter alt å dømme grunnløse. Mistenksomheten skyldtes nok først og fremst at Dahl ikke sluttet seg klart til noen av partiene. Dermed ble han mistenkt av begge parter.

Carl Adolph Dahl

  • Parti: Fri/Ukjent
  • Fylke: Østfold
  • Yrke: Byskriver
  • Nasjonalitet: Norsk
  • Alder i 1814: 45 år gammel
  • Valgdistrikt: Fredrikshald

I flere saker, som for eksempel i striden om kursgarantien (13/5), forsvarte han selvstendighetslinjen. Samtidig gikk han mot vedtak som han mente kunne føre landet ut i krig. Blant annet kjempet han mot at regenten skulle ha kongetittel (16/4) og at forsamlingen skulle velge Konge (19/4). Ellers gikk han inn for å bruke kirkegodset til statlige formål og støttet kravet om absolutt innfødsrett. Christie hevdet etter debatten den 19/4 at "man hørte ofte Dahl, men aldri Oftedahl", men Dahl ytret seg ikke spesielt ofte og begrenset seg som regel til korte innlegg.

Tross anklagene om spionasje bevarte Dahl sine byfellers tillit. Ikke bare fikk han oppgaven med å forsvare Fredrikshald sensommeren 1814, men han ble også valgt inn på Stortinget som varamann (1815) og senere som representant (1817).

Carl Adolph Dahls etterkommere:


Arkivverket har laget en oversikt over eidsvollsmennenes etterkommere. Kanskje akkurat du er i slekt med en av dem?

Det og mye mer, kan du finne ut ved å klikke på knappen nedenfor.