<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1012619252206265&ev=PageView &noscript=1"/>

1814 på 1, 2, 3

Union med Danmark: Da året startet var Norge i union med Danmark med Fredrik 6. som konge. Vi hadde vært i union med danskene i mer enn 400 år!

Napoleonskrigene i Europa: Danmark-Norge var på Napoleons side i krigene og høsten 1813 tapte Napoleon og hans allierte krigen.

Norge gitt til Sverige: I fredsavtale i Kiel 14. januar 1814 ble Norge skilt fra Danmark og gitt til en av seierherrene i Napoleonskrigene – Sverige.

Skal Norge bli et selvstendig land? Stattholderen i Norge (den som styrte landet på vegne av kongen), den danske prins Christian Frederik, rådfører seg med nordmenn i et møte på Eidsvoll 16. februar.    

Vi vil være et selvstendig land:16. februar ble det bestemt å innkalle representanter til en nasjonalforsamling som skal erklære Norge som et selvstendig land, skrive Grunnlov og velge en konge.

Prinsen innkaller til Riksforsamling på Eidsvoll: Prins Christian Frederik organiserte de første valg i Norge - valg av representanter som skulle reise til Eidsvoll og delta på nasjonalforsamlingen. Valgene foregikk i kirkene og ble organisert av prestene. Valg foregikk også i de militære avdelingene.

112 menn kommer til Eidsvoll for å lage Grunnlov: Den 10. april kom de valgte representantene til Riksforsamlingen til Eidsvoll og Eidsvollsbygningen. De nedsatte to komiteer: en konstitusjonskomite som skulle foreslå grunnlovsparagrafer, og en finanskomite som skulle vurdere landets økonomiske situasjon. Forsamlingen var delt i to partier; de som ønsket selvstendighet og de som ønsket union med Sverige.

Ferdig på 6 uker: Den 16. mai var alle vedtak gjort og Grunnloven ferdig. Selvstendighet ble erklært og makten delt mellom konge/regjering, en nasjonalforsamling valgt av folket (som de kalte Storting) og domstolene. Grunnlaget for demokrati var lagt.

17.mai 1814: Denne dagen daterte de Grunnloven og valgte Christian Frederik til konge.
 
Eidsvollsmennene drar hjem: Den 20. mai avsluttet de Riksforsamlingen, tok hverandre i hendene og sverget «Enig og tro til Dovre faller» før de dro tilbake til sine hjemsteder.

Svenskekongen til angrep på Norge: Etter en kort krig i østfoldområdet i slutten av juli , tapte Christian Frederik for kronprins Carl Johan som ledet den svenske hæren.       

Fredsforhandlinger mellom Norge og Sverige i Moss: Kong Christian Frederik greide her å få gjennomslag for at Grunnloven i hovedsak skulle beholdes, men måtte love å abdisere som konge.

Stortinget samles for første gang i Christiania (nå Oslo) i oktober. Christian Frederik abdiserte og reiste tilbake til Danmark. Stortinget endret Eidsvollsgrunnloven slik at den kunne fungere i union med Sverige.

Union med Sverige og svensk konge: Den 4. november vedtok Stortinget Grunnloven og Norge gikk i union med Sverige. Den svenske Karl 13. ble valgt til norsk konge.