Hopp til hovedinnhold

1814 på 1, 2, 3

 • Ung mann i 1800-talls uniform står inne i Eidsvollsbygningen og ser tankefullt ut vinduet mot parken
  1/1

1. Før Eidsvoll

 • Stattholderen i Norge (den som styrte landet på vegne av kongen), den danske prins Christian Frederik, rådfører seg med nordmenn i et møte på Eidsvoll 16. februar.  Der ble det bestemt å innkalle representanter fra hele landet til en nasjonalforsamling som skulle erklære Norge som et selvstendig land, skrive Grunnlov og velge konge.   
 • Prins Christian Frederik organiserte de første valg i Norge - valg av representanter som skulle reise til Eidsvoll og delta på nasjonalforsamlingen. Valgene foregikk i kirkene og ble organisert av prestene. Valg foregikk også i de militære avdelingene.

2. På Eidsvoll

 • Den 10. april kom 112 valgte representanter til Riksforsamlingen til Eidsvoll og Eidsvollsbygningen for å skrive grunnlov. 
 • De nedsatte to komiteer: en konstitusjonskomite som skulle foreslå grunnlovsparagrafer, og en finanskomite som skulle vurdere landets økonomiske situasjon. 
 • Forsamlingen var delt i to partier; de som ønsket selvstendighet og de som ønsket union med Sverige.
 • Den 16. mai var alle vedtak gjort og Grunnloven ferdig. Selvstendighet ble erklært og makten delt mellom konge/regjering, en nasjonalforsamling valgt av folket (som de kalte Storting) og domstolene. Grunnlaget for demokrati var lagt.
 • 17. mai daterte de Grunnloven og valgte Christian Frederik til konge.
 • Den 20. mai avsluttet de Riksforsamlingen, tok hverandre i hendene og sverget «Enig og tro til Dovre faller» før de dro tilbake til sine hjemsteder.

3. Etter Eidsvoll

 • Det ble fredsforhandlinger mellom Norge og Sverige i Moss. Kong Christian Frederik greide her å få gjennomslag for at Grunnloven i hovedsak skulle beholdes, men måtte love å abdisere som konge.
 • Stortinget samles for første gang i Christiania (nå Oslo) i oktober. Christian Frederik abdiserte og reiste tilbake til Danmark. Stortinget endret Eidsvollsgrunnloven slik at den kunne fungere i union med Sverige.
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2