Hopp til hovedinnhold

Mossekonvensjonen - Norge får beholde grunnloven

Krigen mellom Norge og Sverige sommeren 1814 endte med konvensjonen i Moss. Avtalen krevde at Christian Frederik måtte gå av som konge. Samtidig forpliktet svenskekongen seg til å godta prinsippene i den nye grunnloven.

  • Foto av hovedbygningen ved Moss Jernverk. Huset er et staslig to-etasjes murhus malt i gult med hvite vinduskarmer og utsmykninger
    1/1
    Forhandlingene foregikk i hovedbygningen ved Moss Jernverk. Ulf Larsen
  • Vi ser et gammelt, håndskrevet dokument med fem lakksegl og signaturer på. Skriften er gammeldags, sirlig og vanskleig å lese

Etter at partene hadde møttes på Spydeberg 6. til 9. august, fortsatte forhandlingene i Moss. Christian Fredrik møtte sammen med kjernen i selvstendighetspartiet fra Eidsvoll – Didriks, Falsen, Sverdrup, Niels Aall og Christie. 14. august var forhandlingene avsluttet med tre dokumenter som resultat: En om våpenhvilen, konvensjonen og et personlig brev fra Christian Frederik til Carl Johan. Hoveddokumentet, konvensjonen, inneholdt det opprinnelige tilbudet fra Sverige, om å godta Grunnloven, samt tre tilleggsartikler. Disse sa blant annet at Christian Frederik skulle overdra makten til statsrådet, som skulle styre landet inntil Stortinget trådte sammen. 

Et sentralt spørsmål i tilknytning til Mossekonvensjonen har vært hvorfor Carl Johan fra starten av var så generøs i sitt tilbud til Norge. Det kan også stilles spørsmål ved hvorfor han begynte krigen når han mest sannsynlig kunne oppnådd det samme resultatet uten, og hvorfor han avsluttet den når Sverige så tydelig hadde overtaket.

Mest sannsynlig har tanken på å avgjøre norgesspørsmålet uten innblanding fra stormaktenes kommissærer hatt størst betydning for
krigen. Kommissærene hadde etter tiden i Norge blitt sympatisk innstilt overfor Christian Frederik, og Russland og den russiske utsendingen til Norge var ikke interessert i å skape en sterk svensk-norsk union.  En langvarig krig ville sannsynligvis også økt det norske hatet mot svenskene. Et sentralt moment når det gjelder Carl Johans aksept av grunnloven er at den sikret ham stor innflytelse over norsk utenrikspolitikk og militærvesen – faktisk i enda større grad enn over svensk utenrikspolitikk og militærvesen.

Selv om konvensjonen i Moss endte med en svensk-norsk union, står følgende fremskritt klart: Mens Norge ble avstått som en eiendom i Kiel i januar, var Norge i Moss blitt en organisert og politisk forhandlende part for første gang på flere hundre år.

Visste du at?

… statsråd Niels Aall, som ledet forhandlingene i Moss sammen med Jonas Collett, mente at krigen mot Sverige på ingen måte burde stanses. Han sa at han selv var villig til å skaffe den norske hæren nok forsyninger til å fortsette kampene.

Hva er en "konvensjon"?

«Konvensjon» er i dette tilfellet et annet ord for «traktat», altså en bindende avtale mellom to eller flere stater. Andre navn for samme type avtale er «overenskomst», «avtale», «charter», «pakt» og «protokoll». I dag har FN flere konvensjoner som medlemslandene plikter å oppfylle, for eksempel «konvensjon om barns rettigheter» eller «konvensjon mot rasediskriminering».

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2