Hopp til hovedinnhold

Norge i union med Danmark

Norge lå under dansk styre i over 400 år. På denne tiden opplevde Norge først nedgangstider, deretter stor befolkningsvekst og sosial og økonomisk utvikling. Mot slutten av unionstiden begynte det å vokse frem en ny patriotisme i Norge.

  • Bilde
    Svartedauden var en pandemi som kom til Norge med mannskapet på en båt fra England som ankret opp i Bergen i 1349 Bildet er hentet fra DigitaltMuseum. Se digitaltmuseum.no/021026957234

Svartedauden avfolket Norge kraftig. Etter pesten fantes det ikke lenger en elite i landet som kunne opprettholde den norske staten. Styret i Norge havnet gradvis på utenlandske hender og Norge gikk inn i union med Danmark i 1380. I 1536 ble det norske riksstyret opphevet og all suverenitet overført til Danmark. Norge var ikke lenger definert som noe annet enn et dansk landskap. Rundt år 1500 talte Norge 150 000 innbyggere. I 1814 hadde befolkningen steget til rundt 900 000. De tre hundre årene imellom er en historie om befolkningsvekst, sosial og økonomisk utvikling og en gradvis oppbygging av en norsk patriotisme.


Blomstringstid
Mot slutten av 1600-tallet begynte de borgerlige jordeierne å selge jorden til bønder, som så langt bare hadde leid den som leilendinger. Samtidig oppsto nye næringer på landsbygda i Norge. Trelastindustrien og bergverkene blomstret på 1600-tallet, og folk på bygdene kunne skaffe seg arbeid og inntekter utover det jorden ga. Fiske ble også en effektiv næringsvei, særlig i nord. De nye næringene ga høye inntekter til statskassen, men det var først og fremst borgerskapet i København som nøt godene av dette. 


Eneveldet innføres
I 1660 innførte Fredrik 3. enevelde i Danmark-Norge. Flere ødeleggende kriger mot Sverige hadde ført til katastrofale tilstander. Statsgjelden var enorm. Eneveldet ble innført for å få kontroll på situasjonen, og den politiske makten ble samlet hos kongen i København alene. I siste halvdel av 1700-tallet begynte enkelte i Norge å gi uttrykk for en egen norsk patriotisme. Løsrivelse fra Danmark var foreløpig ikke aktuelt. Men da Danmark-Norge ble involvert i Napoleonskrigene og handelsforbindelsene til Danmark ble brutt, begynte enkelte å hevde at Norge var bedre tjent med å bryte helt med Danmark.

Visste du at?

...da «imperiet» Danmark-Norge var på høyden omfattet det de norske og danske rikene, de nordtyske hertugdømmene, samt Island, Grønland, Færøyene og små kolonier i India, Afrika og Karibien?

Hva var "400-års natten"?

Unionstiden med Danmark har blitt kalt 400-årsnatten fordi unionstiden tidligere ble ansett som et stort nederlag for Norge. I dag vet vi at unionstiden til tider var en stor blomstringstid i Norge. Det negative begrepet "400-årsnatten" lever likevel videre...

Museum24:Portal - 2024.05.16
Grunnstilsett-versjon: 1