Hopp til hovedinnhold

Christian Frederik

Norsk konge i 1814. Dansk konge 1839-1848. Eldste sønn til arveprins Frederik, halvbror til kong Christian VII av Danmark-Norge, og Sophie Frederikke av Mecklenburg-Schwerin.

I mai 1813 blir arveprins Christian Frederik i hemmelighet utnevnt til stattholder og kommanderende general i Norge som på dette tidspunkt er blokert av engelske krigsskip, og som svenskekongen, støttet av stormaktene, åpent gjør krav på ( Se Norges stilling ved inngangen til 1814 ).

Etter en dramatisk krysning av Kattegat i åpen båt forkledd som matros ankommer han Hvaler om morgenen 21. mai 1813. Med seg har han en hemmelig instruks fra kong Frederik VI. Instruksen pålegger den unge stattholderen å agitere for troskap mot kongen og fremme næringslivet i Norge.

Meldingene høsten 1813 om at Frederik VI vurderer å avstå Trondhjem stift til Sverige, gjør at planer om å organisere et norsk opprør mot avståelse av hele eller deler av landet oppstår hos Christian Frederik. I et brev til Frederik VI skrevet første juledag 1813 gir han uttrykk for disse planene.

Etter å ha mottatt nyheten om at Danmark ved Kielfreden 14. januar 1814 har avstått Norge til Sverige, er Christian Frederiks første plan å utrope seg til norsk konge i kraft av sin arverett. På det såkalte ”notabelmøtet” på Eidsvoll i februar 1814 blir han imidlertid overbevist om at kun en folkevalgt nasjonalforsamling kan legitimere et norsk opprør mot Kielfreden. Han utroper seg derfor til regent og organiserer valg til en riksforsamling.
 
17. mai 1814 velges Christian Frederik av Riksforsamlingen til norsk konge.

Etter mislykkede forhandlinger med utsendinger fra stormaktene sommeren 1814 og en kort krig mot Sverige, forplikter Christian Frederik seg ved den såkalte Mossekonvensjonen av 14. august 1814 seg til å sammenkalle et ekstraordinært Storting, nedlegge sin myndighet i folkets hender og forlate Norge. 10. oktober 1814 abdiserer Christian Frederik og vender hjem til Danmark. Etter tilbakekomsten til Danmark tildeles han ubetydelige administrative oppgaver. Liberale kretser håper at Christian Frederik etter å ha besteget tronen i 1839 vil avskaffe eneveldet og gi folket en fri forfatning – slik han hadde gjort i Norge i 1814. Disse
ønskene blir imidlertid ikke innfridd.            

Museum24:Portal - 2024.05.16
Grunnstilsett-versjon: 1