Hopp til hovedinnhold

Skolebesøk i Wergelands hus

Eidsvoll 1814 tilbyr læringsopplevelser for alle klassetrinn. Fra midten av april inkluderer undervisningsopplegget for ungdomsskolen og videregående skole et besøk i vårt helt nye demokratisenter i Wergelands Hus i tillegg til Eidsvollsbygningen.

Demokratisenteret

Gjennom et skolebesøk i Eidsvollsbygningen og demokratisenteret settes det fokus på både fortid og samtid. Elevene lærer om Grunnloven som ble til her i 1814, hvordan det la grunnlaget for den videre utviklingen av demokratiet i Norge og utfordringer og muligheter for demokratiet i dag. 

I det nye demokratisenteret blir elevene også utfordret til å ta stilling til ulike saker, tenke kritisk og respektere og håndtere uenighet. Gjennom temaene som tas opp i ulike aktiviteter, samtaler og interaktive opplevelser blir det lagt stor vekt på at demokratiet ikke må tas for gitt, men at det må stadig utvikles og tas vare på.

Kompetansemål i læreplanen

Undervisningsopplegget for ungdomsskolen og videregående skole er relevant for kompetansemål i historie, samfunnsfag og i det tverrfaglige emnet «Demokrati og medborgerskap». I tillegg er temaer som tas opp, som argumentasjon, ytringsfrihet og debattkultur, relevant for norskfaget.

Booking

Undervisningsoppleggene ved Eidsvoll 1814 er gratis for alle skoler på alle klassetrinn.  

Skoler som allerede har bestilt et besøk hos oss våren 2024 får tilbud om besøk i Eidsvollsbygningen og i Demokratisenteret. Følg lenkene under for å booke skolebesøk for skoleåret 2024/2025. 

For- og etterarbeid på Min Stemme

Det vil bli utviklet ressurser til både for- og etterarbeid som kan brukes i forbindelse med et besøk til det nye demokratisenteret på Eidsvoll 1814. Til skoleåret 2024/2025 vil ressursene finnes på Min Stemme, som er et nettsted drevet av museet med læringsressurser fra barneskoletrinn og helt opp til videregående. På Min Stemme finnes mange læringsressurser om demokrati, medborgerskap og deltakelse.

Velkommen til Eidsvoll 1814!

Museum24:Portal - 2024.04.07
Grunnstilsett-versjon: 1