Hopp til hovedinnhold

Skolebesøk: 8.–10. trinn

Bli med på vårt undervisningsopplegg for ungdomsskolen, der elevene både blir tatt med på besøk i Eidsvollsbygningen og får utforske det helt nye demokratisenteret.

Bestilling

  • Vi har svært få ledige plasser frem til skoleslutt i juni. For mindre grupper kan vi ha ledig kapasitet. Send e-post til booking@eidsvoll1814.no
  • For bestilling skoleåret 2024/2025:
En gruppe ungdomsskoleelever er på omvisning i Eidsvollsbygningen iført sommerklær, her er de i Rikssalen og sitter på benkene langs veggene mens omviseren står i motsatt ende av rommet i forhold til kamera, og forteller.

Omvisning i Eidsvollsbygningen

I omvisningen tar vi utgangspunkt i hvordan eidsvollsmennene forandret Norge gjennom Grunnloven. Gjennom deltakelse og dialog vil elevene få en større forståelse for hvordan enkeltmennesker kan bidra til forandring.

Elevene får høre den spennende historien om hva som skjedde i Eidsvollsbygningen i 1814, og hvordan disse hendelsene la grunnlaget for den videre utviklingen av demokratiet i Norge.

Til slutt får elevene gå ned en «hemmelig trapp» ned i kjelleren, der de får høre om tjenerskapet og de store sosiale forskjellene i Norge på begynnelsen av 1800-tallet.

Formidling i Demokratisenteret

Med innovative grep som skaper rom for opplevelser og refleksjon inviteres elevene med på en reise fra 1814 frem til i dag, med et blikk inn mot framtiden. Hvilke utfordringer og trusler står demokratiet overfor i dag? Hvordan skaper vi et godt klima for ytringer og meningsbryting? Hva er et godt samfunn og hvordan vil framtiden se ut?

Kompetansemål

Formidlingstilbudet tar utgangspunkt i kompetansemål i samfunnsfag og det tverrfaglige temaet «Demokrati og medborgerskap».

Demokrati og medborgerskap:

  • Elevene får øve opp evnen til å tenke kritisk, lære seg å håndtere meningsbrytninger og respektere uenighet. Gjennom ulike aktiviteter og samtaler vil elevene lære hvorfor demokratiet ikke kan tas for gitt, og at det må utvikles og vedlikeholdes.

Kompetansemål samfunnsfag:

  • gjøre rede for årsaker til og konsekvenser av sentrale historiske og nåtidige konflikter og reflektere over om endringer av noen forutsetninger kunne ha hindret konfliktene
  • reflektere over hvordan mennesker har kjempet og kjemper for forandringer i samfunnet
  • utforske ulike plattformer for digital samhandling og reflektere over hvordan digital deltakelse og samhandling påvirker formen på og innholdet i samfunnsdebatten
  • beskrive sentrale lover, regler og normer

Praktisk info:

  • Varighet: Opplegget i Eidsvollsbygningen og Demokratisenteret varer 45 minutter hver. Vi setter opp en pause mellom de to oppleggene. Vi anbefaler derfor å beregne ca. 2-3 timer på besøket (hvis dere kommer med mange klasser vil dere bruke lengre tid).
  • Antall: Maks 25 personer per gruppe.
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2