<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1012619252206265&ev=PageView &noscript=1"/>

8.–10. trinn

Eidsvollsbygningen var sete for to møter som endret og formet Norge: Stormannsmøtet 16. februar 1814 og riksforsamlingens møter våren 1814. Rommene der møtene ble holdt er ikoniske og nettopp i disse rommene blir elevene utfordret til å re ektere rundt hvordan historien kunne utviklet selv hvis andre beslutninger hadde blitt tatt i 1814.

  •  (Foto/Photo)

Hva hvis Stormannsmøtet ikke hadde støttet norsk selvstendighet? Hva ville det ført til?

Eidsvollsbygningen

Eidsvollsbygningen var i 1814 sete for to møter som endret og formet Norge: stormannsmøtet 16. februar 1814 og riksforsamlingens møte våren 1814. Rommene der møtene ble holdt, er ikoniske og nettopp i disse rommene blir elevene utfordret til å reflektere rundt hvordan historien kunne utviklet seg, hvis andre beslutninger hadde blitt tatt i 1814

Elevene blir kjent med den unge prins Christian Frederik som stilte seg i spissen for den norske selvstendighetskampen, og de blir satt inn i hans dilemmaer rundt å lede et land i sult og nød, som gjør opprør mot stormaktenes vilje. Elevene får utdelt adgangskort slik som eidsvollsmennene fikk i 1814, og historien levendegjøres gjennom samtaler om noen av disse mennene. 

Grunnloven og opplysningstidas idealer om folkestyre, menneskets frihet og rettigheter er temaer i Rikssalen, der elevene får innsikt i arbeidet med Grunnloven. Riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814 la grunnlaget for utviklingen av det norske demokratiet.

Elevene opplever også Eidsvollsbygningen fra «upstairs» med de flotte stuene, til «downstairs» i skjulte tjenerganger og tjenerrom i kjelleren, og dette er en innfallsport til refleksjon rundt klasseforskjellene i 1814.


Demokratisenteret for unge

Demokrati handler om å stille opp for mennesker og saker som trenger ditt engasjement. Barn og unges meninger er viktige! I Demo-kratisenteret blir dere tatt med på ei tidsreise fra Eidsvolls- mennene og Grunnloven, gjennom en spektakulær filmopplevelse, til stasjoner hvor din mening om blant annet «Ungdommens grunnlov» er viktig.

.Ønsker du å bestille omvisning kan det gjøres her: booking@eidsvoll1814.no