<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1012619252206265&ev=PageView &noscript=1"/>

8.–10. trinn

Eidsvollsbygningen var sete for to møter som endret og formet Norge: Stormannsmøtet 16. februar 1814 og riksforsamlingens møter våren 1814. Rommene der møtene ble holdt er ikoniske og nettopp i disse rommene blir elevene utfordret til å re ektere rundt hvordan historien kunne utviklet selv hvis andre beslutninger hadde blitt tatt i 1814.

  • 1/1

Hva hvis Stormannsmøtet ikke hadde støttet norsk selvstendighet? Hva ville det ført til?

Elevene blir kjent med den unge prins Christian Frederik som hadde stilt seg i spissen for den norske selvstendighetskampen, og de blir satt inn i hans dilemmaer rundt å lede et land i sult og nød som gjør opprør mot stormaktenes vilje.

Grunnloven og opplysningstidens idealer om menneskets frihet og rettigheter blir levendegjort i Rikssalen der elevene får innsikt i arbeidet med Grunnloven og hvordan 1814-historien la grunnlaget for utviklingen av det norske demokratiet.

Elevene opplever Eidsvollsbygningen fra «upstairs» til «downstairs», og dette er en innfallsport til refleksjon rundt klasseforskjellene i 1814.

Ønsker du å bestille omvisning kan det gjøres her: booking@eidsvoll1814.no