Hopp til hovedinnhold

Omvisning for 8.–10. trinn

Bli med inn i Eidsvollsbygningen!

Omvisning i Eidsvollsbygningen

Engasjerte mennesker forandrer verden.

I omvisningen tar vi utgangspunkt i hvordan Eidsvollsmennene forandret Norge gjennom grunnloven. Gjennom deltakelse og dialog vil elevene få en større forståelse for hvordan enkeltmenneske kan bidra til forandring.

I Rikssalen får elevene høre den spennende historien om hva som skjedde akkurat der i 1814, og hvordan disse hendelsene la grunnlaget for den videre utviklingen av demokratiet i Norge.

Elevene får også komme ned i kjelleren i Eidsvollsbygningen. Her arbeidet og bodde tjenerskapet. Elevene vil oppleve en helt annen verden enn den de møter oppe, og få et innblikk i de store sosiale forskjellene i landet på begynnelsen av 1800-tallet.

  • Varighet: 45 minutter
  • Maks 25 stk per gruppe.
  • Omvisningen er gratis

«MENNESKESKAPT» - Et formidlingstilbud om FNs bærekraftsmål

I tillegg til omvisningen i Eidsvollsbygningen, anbefaler vi formidlingstilbudet «Menneskeskapt». Her ønsker vi at elevene skal få utforske sammenhengen mellom Grunnloven, menneskerettighetene og FNs bærekraftsmål.

Riksforsamlingen på Eidsvoll vedtok flere grunnleggende rettigheter, disse ble kalt borgerrettigheter. I dag kaller vi disse rettighetene menneskerettigheter. Menneskerettighetene går ut på at alle menneskene er født frie og like. I tillegg til at Grunnloven har et eget kapittel om menneskerettigheter, har Norge gjennom FN forpliktet seg til å følge de internasjonale menneskerettighetene.

FNs bærekraftsmål bygger på menneskerettighetserklæringen. Bærekraftsmålene ønsker å gjøre noe med årsaken til fattigdom, ulikhet og klimaendringer.

I dette formidlingstilbudet vil elevene, gjennom ulike oppgaver og refleksjonsspørsmål, utforske to av bærekraftsmålene, nemlig Stoppe klimaendringene og Likestilling mellom kjønnene.  Vi håper opplegget både gir elevene kunnskap om bærekrafsmålene og at de ønsker å engasjere seg i utfordringene som blir tatt opp gjennom de ulike temaene som blir presentert.

Varighet: 45 minutter.