<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1012619252206265&ev=PageView &noscript=1"/>

Videregående skole

Eidsvollsbygningen som arena for landets første politiske møte, og som stedet der eidsvollsmennene gjennom diskusjoner og motsetninger samlet seg om å gi landet en grunnlov, er en kilde for kunnskap og refleksjon hos elevene.

 • (Foto/Photo)

Eidsvollsbygningen

Eidsvollsbygningen var arena for flere viktige politiske møter i 1814. Selv om det var store motsetninger og høylytte diskusjoner, klarte eidsvollsmennene å samle seg om å gi landet en grunnlov. Det som skjedde her i 1814, er en kilde til kunnskap og refleksjon for elevene.

Vi formidler bakteppet for hendelsene i 1814 som dansketid, enevelde, opplysningstid, revolusjonstid og Napoleonskrig. Gjennom den amerikanske grunnloven og den franske menneskerettighetserklæringa trer sammenhengen mellom internasjonale ideer og tankegodset hos eidsvollsmennene tydelig fram. På omvisningen blir 1814-historien fortalt akkurat der det skjedde og krydret med sitater fra de som var til stede i 1814.


«Eidsvollsbygningen fra kjeller til loft»

Spesialtilbud for elever på Bygg- og anleggsteknikk

Den nyrestaurerte Eidsvollsbygningen er en unik læringsarena for bygg- og håndverksfag. Restaureringa av Eidsvollsbygningen til Grunnlovsjubileet i 2014 var den største av sitt slag i Norden, og ble i 2015 tildelt EUs høythengende kulturminnepris, Europa Nostra Award.  

Eidsvollsbygningen er både utvendig og innvendig en inspirasjon for alle som er opptatt av håndverk og som utdanner seg til håndverksyrker. Eidsvoll 1814 tilbyr derfor en helt spesiell omvisning tilpasset elever på bygg og anleggsteknikk. 

I løpet av opplegget vil elevene blant annet få kjennskap til: 

 • Eidsvollsbygningens historie og restaureringsprosjektet i 2014
 • Byggeskikk og stilhistorie i et tømmerhus fra slutten av 1700-tallet. Elevene får se alle deler av huset; ute og inne, fra kjeller til loft
 • Håndverksteknikker og kulturarv
 • Fortellingen om 1814 og utviklingen av det norske demokratiet

Anbefaling til videregående skole:

Vi tilrettelegger omvisningen i Eidsvollsbygningen med faglig innhold for å gi dere et best mulig utbytte av et besøk hos oss. Husk å gi beskjed ved bestilling av omvisningen om dere ønsker tilpasset opplegg for:

 • VG1: samfunnsfag
 • VG2: nasjonsbygging
 • VG3: historie
 • Voksenopplæring

Museets har en utendørs utstilling som viser milepæler i utviklingen av det norske demokratiet fra 1814 til i dag, og den gir en oversiktlig innsikt i viktige politiske hendelser som har formet det norske samfunnet. Denne anbefales som et supplement til omvisningen.

Ønsker du å bestille omvisning kan det gjøres her: booking@eidsvoll1814.no 

Ekstratilbud for videregående skoler (betaltilbud):

 • (Foto/Photo)

«Kunnskap, kritikk og samfunnsendring» 

Historie, Samfunnsfag og programfag Historie og filosofi

Varighet ca 30 min. Tilgjengelig ut 2019. pris 750,- per gruppe.

Omvisning i utstillingen «Bøkene som forandret verden»

Opplysningstida blir gjennom utstillinga svært konkret og begripelig! Utstillingen setter 1814-historien inn i en internasjonal sammenheng, og viser originalbøker som fikk stor betydning for samfunnsutviklinga i hele verden. Her får man en god og enkel innføring i verk som den franske Encyclopedia fra 1751, verk av Locke, Rousseau, Voltaire, Montesquieu og Kant.

Utstillinga er plassert i Eidsvollsgalleriet hvor det er portretter av eidsvollsmenn, og flere av disse leste og ble inspirert av akkurat disse bøkene. Disse bøkene er derfor blant våre viktigste historiske kilder.

I undervisningsopplegget gjør vi temaene dagsaktuelle og snakker om regimekritikk og sensur i dag, og om hvor viktig utdannelse/dannelse er for det demokratiske medborgerskapet. Demokratiet er en styringsform som krever noe nytt av mennesket; kunnskap, innsikt og deltakelse. Elevene får også refleksjonsoppgaver som må løses.


Les mer om bokutstillingen her:

Miniforedrag

For å fylle på med mer faglig innhold forgrupper fra videregående skole, tilbyr vi også flere miniforedrag:

«Den levende Grunnloven» 

Samfunnsfag. Varighet ca 30 min. Pris 750,- pr gruppe.

Grunnloven er utgangspunktet for vårt demokrati, menneskerettigheter og rettstat. Den definerer og ordner staten og fastsetter våre rettigheter og plikter. Hovedprinsippene; folkestyre, maktfordeling og borgerrettigheter har vært i Grunnloven fra 1814, men den har også forandret seg på 200 år. I Grunnlovens siste paragraf står det hvordan Grunnloven kan endres, og det er blitt gjort mange ganger, noe som gjør at Norge har en levende grunnlov som er i takt med tida. Den siste store endringa var i 2014 da menneskerettighetene ble innført i Grunnloven.


«Eidsvollsmenn og nasjonsbygging i tiåra etter 1814»

Historie. Varighet ca 30 min. Pris pr gruppe 750,-

I Rikssalen på Eidsvoll vedtok de selvstendighet i mai 1814. Likevel endte det i union med Sverige 4.november 1814. Norge fikk beholde Grunnloven og startet med «indre selvstyre» i en union med Sverige. Etter over 400 års felles union med Danmark, trengte man å bygge nasjonen Norge med nasjonale institusjoner, næringsliv, økonomi og kultur. 

Vi forteller denne historien inne i Eidsvollsgalleriet - rommet der den store portrettsamlingen av eidsvollsmenn er. Mange av eidsvollsmennene var svært aktive i nasjonsbygginga de første tiåra etter 1814. De bidro til å realisere drømmen om en norsk stat som startet på Eidsvoll.


 • (Foto/Photo)

«Ikoniske nasjonalsymboler.»

Historie, Engelsk, programfag Kunst, arkitektur og design. Varighet ca 30 min. Pris 750,- pr gruppe. Tilgjengelig fra medio februar 2020 til medi juni 2020. 

Omvisning i utstillingen «Ikoniske nasjonalsymboler» 

Oscar Wergelands maleri Eidsvold 1814 er Norges mest kjente historiemaleri og er laget for å henge i Stortingssalen i Oslo, der det har hengt i nesten 150 år. I kunstutstillinga «Ikoniske nasjonalsymboler» ser vi nærmere på hvilken politisk betydning dette bildet har hatt, særlig hvordan det fikk en sentral plass i nasjonsbygginga fra slutten av 1800-tallet. I utstillinga sammenligner vi også Wergelands maleri med den amerikanske kunstneren John Trumbulls berømte The Declaration of Independence, som i dag henger i kongressen i Washington DC.