<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1012619252206265&ev=PageView &noscript=1"/>

Videregående skole

Eidsvollsbygningen som arena for landets første politiske møte, og som stedet der eidsvollsmennene gjennom diskusjoner og motsetninger samlet seg om å gi landet en grunnlov, er en kilde for kunnskap og refleksjon hos elevene.

  • 1/1

Vi formidler bakteppet for hendelsene i 1814 som dansketid, enevelde, opplysningstid, revolusjonstid og Napoleonskrig. Vi setter også fokus på riksforsamlingens diskusjoner og hvordan riksforsamlingen la grunnlaget for Stortingets debattkultur.

Gjennom kilder som den franske menneskerettighetserklæringen og den amerikanske uavhengighetserklæringen trer sammenhengen mellom internasjonale ideer og tankegodset hos eidsvollsmennene tydelig fram. Dette personifiseres gjennom en dypere innsikt i prins Christian Frederik som historisk person.

Prinsen som var stattholder i Norge fra 1813 og som hadde myndighet til å ta beslutninger på Norges vegne. I Eidsvollsbygningen fikk han råd fra mange - og alle råd påvirket hans valg. Hans dilemmaer og avveininger kommer også tydelig fram i museets egen film om Christian Frederik med Jacob Oftebro i rollen som prins. Filmen vil bli vist i etterkant av omvisningen, og den er en personlig tolkning av Christian Frederiks «tenkepause» fra kongevalget 17.mai til han holdt sin trontale i Rikssalen 19.mai.

Anbefaling til videregående skole:

Museets har en utendørs utstilling som viser milepæler i utviklingen av det norske demokratiet fra 1814 til i dag, og den gir en oversiktlig innsikt i viktige politiske hendelser som har formet det norske samfunnet. Denne anbefales som et supplement til omvisningen.

Ønsker du å bestille omvisning kan det gjøres her: booking@eidsvoll1814.no