Hopp til hovedinnhold

Skolebesøk: Videregående skole

Bli med på vårt undervisningsopplegg for ungdomsskolen, der elevene både blir tatt med på besøk i Eidsvollsbygningen og får utforske det helt nye Demokratisenteret.

Bestilling

 • Vi har svært få ledige plasser frem til skoleslutt i juni. For mindre grupper kan vi ha ledig kapasitet. Send e-post til booking@eidsvoll1814.no
 • For bestilling skoleåret 2024/2025:

Omvisning i Eidsvollsbygningen

Norge forandret seg mye på begynnelsen av 1800-tallet. Opplysningstida ga folket nye ideer om menneskeverd og om hvordan man skulle skape et moderne og rettferdig samfunn. Nå skulle ikke lenger kongen ha eneveldig makt: Makten skulle deles! Folket skulle styre!

Gjennom seks uker våren 1814 sådde eidsvollsmennene de første frøene som etter hvert skulle gjøre Norge til et av verdens mest demokratiske land. Hva måtte til for å skape et rettferdig og likestilt samfunn?

Elevene blir tatt med på en spennende reise gjennom Eidsvollsbygningen og fortellingene om hva som skjedde før, under og etter riksforsamlingen var samlet her.

Vi tar utgangspunkt i utvalgte kilder fra 1814 som utgangspunkt for refleksjon og samtale.

Formidling i Demokratisenteret

Med innovative grep som skaper rom for opplevelser og refleksjon inviteres elevene med på en reise fra 1814 frem til i dag, med et blikk inn mot framtiden. Hvilke utfordringer og trusler står demokratiet overfor i dag? Hvordan skaper vi et godt klima for ytringer og meningsbryting? Hva er et godt samfunn og hvordan vil framtiden se ut?

Kompetansemål

Formidlingstilbudet tar utgangspunkt i kompetansemål i samfunnskunnskap og historie, samt det tverrfaglige temaet «Demokrati og medborgerskap».

Demokrati og medborgerskap:

 • Elevene får øve opp evnen til å tenke kritisk, lære seg å håndtere meningsbrytninger og respektere uenighet. Gjennom ulike aktiviteter og samtaler vil elevene lære hvorfor demokratiet ikke kan tas for gitt, og at det må utvikles og vedlikeholdes.

Kompetansemål samfunnskunnskap:

 • reflektere over hva det innebærer å være medborger, og sammenligne hvordan politiske systemer er organisert i forskjellige land og områder
 • gjøre rede for grunnlaget for menneskerettighetene og utforske og gi eksempler på brudd på menneskerettighetene nasjonalt eller globalt
 • vurdere årsaker til og tiltak som kan forebygge rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer, og drøfte grensene for ytringsfriheten

Kompetansemål historie:

 • utforske en historisk person og diskutere hans eller hennes tenkning, handlingsrom og valg i lys av samtiden han eller hun levde i
 • gjøre rede for tanker og ideologier som har ligget til grunn for politiske omveltninger fra opplysningstiden til i dag og vurdere betydningen av disse for menneskers muligheter til demokratisk deltakelse

Praktisk info:

 • Varighet: Opplegget i Eidsvollsbygningen og Demokratisenteret varer 45 minutter hver. Vi setter opp en pause mellom de to oppleggene. Vi anbefaler derfor å beregne ca. 2-3 timer på besøket (hvis dere kommer med mange klasser vil dere bruke lengre tid).
 • Antall: Maks 25 personer per gruppe.

Andre tilbud

Tre personer i hvelkjelleren i Eidsvollsbygningen ser seg om.

Eidsvollsbygningen fra kjeller til loft

Omvisning for byggfag

Eidsvollsbygningen ble restaurert til grunnlovsjubileet i 2014, og er en unik læringsarena for bygg- og håndverksfag. Restaureringa var den største av sitt slag i Norden, og ble i 2015 tildelt EUs høythengende kulturminnepris, Europa Nostra Award.  Huset der Grunnloven ble skrevet er et forbilledlig eksempel på antikvarisk restaurering.

Eidsvollsbygningen er både utvendig og innvendig en inspirasjon for alle som er opptatt av håndverk og som utdanner seg til håndverksyrker. Eidsvoll 1814 tilbyr derfor en egen omvisning der som vi håper kan inspirere elever og styrke faget.

 • Varighet: 90 minutter (inkludert pause)
 • Maks 30 stk per gruppe
 • Omvisningen er gratis

Museum24:Portal - 2024.05.16
Grunnstilsett-versjon: 1