Hopp til hovedinnhold

Om Eidsvoll 1814

  • Oscar Wergelands berømte maleri Eidsvold 1814, viser Falsen stående i forgrunnen lesende fra et papir han holder i hånden. Langs veggene stiter deltakerne til Riksforsamlingen. Ved Falsens side sitter Christie som , som den eneste i malieriet, ser direkte mot betrakteren.
    1/1
    Eidsvold 1814 av Oscar Wergeland (1844 – 1910). Malt 1884 – 1885. Stortinget / Stortingets kunstsamling.

Museet Eidsvoll 1814 forvalter Eidsvollsbygningen som nasjonalt kulturminne og forteller historien om 1814 og den videre politiske utviklingen i Norge. En av våre hovedoppgaver er formidling om demokrati og menneskerettigheter til unge. Eidsvoll 1814 er en del av Stiftelsen Norsk Folkemuseum. 

Siden 2016 er Eidsvoll 1814 ansvarlig institusjon for Nasjonalt museumsnettverk for demokrati og menneskerettigheter (Demokratinettverket).

Museum24:Portal - 2024.03.00
Grunnstilsett-versjon: 1