<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1012619252206265&ev=PageView &noscript=1"/>

Om Eidsvoll 1814

  • Eidsvold 1814 av Oscar Wergeland (1844 – 1910). Malt 1884 – 1885. Stortinget / Stortingets kunstsamling. (Foto/Photo)
    1/1
    Eidsvold 1814 av Oscar Wergeland (1844 – 1910). Malt 1884 – 1885. Stortinget / Stortingets kunstsamling.

Museet Eidsvoll 1814 forvalter Eidsvollsbygningen som nasjonalt kulturminne og forteller historien om 1814 og den videre politiske utviklingen i Norge. En av våre hovedoppgaver er formidling om demokrati og menneskerettigheter til unge. Eidsvoll 1814 er en del av Stiftelsen Norsk Folkemuseum. 

Siden 2016 er Eidsvoll 1814 ansvarlig institusjon for Nasjonalt museumsnettverk for demokrati og menneskerettigheter (Demokratinettverket).