Hopp til hovedinnhold

Norge hevder seg

Årene før 1814 begynte det å spire en ny patriotisme i Norge. Dette medførte et aktivt press for en friere stilling i unionen med Danmark. Viktige deler av dette arbeidet var kravene om eget universitet og en egen norsk bank.

  • Portrett av Nicolai Wergeland. Kort hår, briller, presteklole og prestekrave. En orden.
    Nicolai Wergeland

Blant norske handelsborgere og embetsmenn var det i utgangspunktet få som ønsket en oppløsning av unionen med Danmark. Men alle ønsket at Norge skulle få en bedre stilling innenfor unionen. Kravene om bank og universitet begynte å melde seg fra slutten av 1700-tallet.

Selskabet for Norges Vel
I 1809 ble Selskabet for Norges Vel stiftet for å fremme næringsutvikling og folkeopplysning i Norge. Selskapet ble raskt et samlende uttrykket for den spirende norske nasjonalfølelsen, med underavdelinger over hele landet. De presset på for at Norge skulle få en friere stilling i den dansk-norske unionen. Selskapet fungerte også som en slags "skyggeregjering" for den danske statsadministrasjonen da kontakten mellom de to rikene var brutt av den britiske blokkaden.

Norsk universitet og bank
Selskabet for Norges Vel hadde universitetet som en fanesak. Universitetssaken var viktig for embetsmennene, som bare kunne få utdanning i København, men også ledende handelsmenn som Bernt Anker, Jacob Aall og Herman Wedel Jarlsberg stilte seg i spissen for dette kravet. I 1809 utlyste Selskabet for Norges Vel en prisoppgave,som ble vunnet av Nicolai Wergaland (bildet). Store midler ble reist gjennom en landsomfattende pengeinnsamling, og 2. september 1811 gav Frederik 6. endelig tillatelse til opprettelsen av et norsk universitet i Christiania.

En egen norsk bank var av stor betydning for å fremme landets næringsliv, men kongen satte tidlig foten ned. Men omsider godkjente Frederik 6. opprettelsen av banken 14. januar 1814. Trolig var dette hans siste embetshandling som norsk konge. En selvstendig norsk sentralbank med enerett til å utstede pengesedler ble likevel ikke opprettet før i 1816.

Visste du at?

… Nicolai Wergelands (bildet) prisbelønte skrift om universitetssaken, Mnemosyne, gjorde ham til en folkehelt i Norge, og at han mottok flere pengegaver fra takknemlige beundrere? Det var mye på grunn av dette at han ble valgt som representant til Riksforsamlingen i 1814.

Hva er en prisoppgave?

En prisoppgave er en konkurranse der det settes opp en premie for beste løsning av oppgaven. Konkurransebidraget kan for eksempel ha form av en vitenskapelig avhandling. Premien Nicolai Wergeland vant for sitt skrift om universitetssaken var på 800 riksdaler, som Peder Anker og Herman Wedel-Jarlsberg hadde gitt til formålet.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2