Hopp til hovedinnhold

Founding Fathers across the Atlantic - History and Legacy in Norway and the USA

  • 1/1
    “Scene at the Signing of the Constitution of the United States” av Howard C. Christy

Grunnlovene i USA (1787) og Norge (1814) er de eneste fra revolusjonstiden som fortsatt er i bruk.


I 2018 vil Eidsvoll 1814 påbegynne et større prosjekt for å undersøke hvordan disse sentrale lovdokumentene har spilt en viktig rolle for moderne statsbyggingsprosesser over mer enn to århundrer. Prosjektet søker samtidig å kartlegge ulike måter de opprinnelige lovgiverne – Eidsvollsmennene og the Founding Fathers – er fremstilt i henholdsvis Norge og USA.

Med prosjektet ønsker museet å utvide forståelsen av det intellektuelle og politiske arbeidet som kom til å forme historien på begge sider av Atlanteren. Gjennom sammenligningen av de to landenes konstitusjonshistorie vil prosjektet også søke å kaste nytt lys på det historiske grunnlaget for demokratiske verdier, idealer og institusjoner som stadig – om enn under press – står sentralt i våre to samfunn i dag.

Prosjektet er planlagt som en serie temporære utstillinger, publikasjoner, debatter og andre åpne arrangementer over en periode på tre år, med et høydepunkt høsten 2020. Følgende tematiske anslag er valgt for å belyse både sammenhenger og kontraster mellom amerikansk og norsk konstitusjonshistorie:

  • Grunnlovsfedre – revolusjonære skikkelser
  • Grunnlovsfedre i kunsten
  • Grunnloven som symbol og realitet
  • USA/Norge - sameksistens og samarbeid i 200 år
  • Ikoniske nasjonalmonumenter – og historiene vi får dem til å fortelle

I tillegg vil prosjektet suppleres av et praktisk eksperiment som sikter mot å transformere museet og den restaurerte Eidsvollsbygningen til en levende møteplass for debatt, politisk aktivisme og kulturelle initiativer i forbindelse med det amerikanske presidentvalgkampen i 2020. Som for prosjektet i sin helhet sikter dette eksperimentet mot å reaktualisere arven fra de historisk avgjørende hendelsene i 1787 og 1814, som ledet frem til de eldste moderne grunnlovene som fortsatt er gjeldende.

Mer informasjon om prosjektet kommer snart på denne nettsiden. Den offisielle lanseringen av prosjektet vil finne sted på Eidsvoll i november 2018. Følg med!


Prosjektet er gjort mulig gjennom midler fra Norges Bank.

Kontakt: Bård Frydenlund, bard.frydenlund@eidsvoll1814.no, (+47) 41 54 00 72

Museum24:Portal - 2024.03.00
Grunnstilsett-versjon: 1