<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1012619252206265&ev=PageView &noscript=1"/>

Werner Nicolai de Seue

Norsk offiser. Brigadekommandant under krigen med Sverige i 1808. Ble beseiret av svenske tropper ved bataljen om Lierstillingen 18.04.1808. Etter trefningen ble de Seue sterkt kritisert av hærledelsen for ikke å ha satt inn sine reservestyrker og derved å ha forårsaket nederlaget. Kort tid etterpå trakk han seg tilbake fra tjenesten – angivelig p.g.a. sviktende helbred og høy alder. Etter at den danske arveprinsen Christian Frederik var kommet til Norge som stattholder i 1813, forsøkte de Seue forgjeves å bli rehabilitert av denne. Da fremstøtet ikke førte frem, utviklet de Seue seg til en fiende av prinsen og selvstendighetspolitikken.