<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1012619252206265&ev=PageView &noscript=1"/>

Voksenopplæring/­integrasjonsprogram for innvandrere

Det å bli kjent med demokratiet i Norge, både de lange historiske linjene og hva som kjennetegner samfunnet vårt i dag, er fokuset i dette læringsopplegget. Det består av et levende foredrag med mange visuelle virkemidler og et besøk i Rikssalen i Eidsvollsbygningen der grunnlovsarbeidet skjedde våren 1814.

  •  (Foto/Photo)

Uenighetsfellesskapet – demokrati i Norge

Vi starter fortellingen med 17. mai og feiringen av demokratiet og Grunnloven, og derfra til hendelsene på Eidsvoll i 1814. Vi ser på milepæler i utviklingen av det norske folkestyret og de ulike samfunnsinstitusjonenes rolle i demokratiet. Sentrale rettigheter i Grunnloven, maktfordeling, stemmerett og valg er også temaer i foredraget. Vi reflekterer over kjennetegn ved det norske samfunnet, og rundt demokratiet som en fredelig måte å håndtere uenigheter og konflikter – et uenighetsfelleskap.

  • 60 min. foredrag i publikumssenteret Wergelands Hus
  • 20 min. omvisning i Rikssalen i Eidsvollsbygningen

Ønsker du å bestille omvisning kan det gjøres her: booking@eidsvoll1814.no