<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1012619252206265&ev=PageView &noscript=1"/>

5.–7. trinn

Dørene åpnes til Eidsvollsbygningen, og elevene trer inn i antikkens verden. Eidsvollsbygningen er oppført i nyklassisistisk stil med antikken som inspirasjon.

  •  (Foto/Photo)

Dansketida formidles gjennom å bli kjent med husets eier i 1814, Carsten Anker og hans frue Hedevig, som kom flyttende fra København til Eidsvoll.

Eidsvollsbygningen

Dørene åpnes til Eidsvollsbygningen, og elevene trer inn i et hus og en historie som er inspirert av antikken. Her er interiører med romerske søyler, greske takmalerier og farger hentet fra utgravingene i Pompeii. Politikken som ble utformet i 1814, var også inspirert av antikken-nå skulle folket være med å bestemme! 

Grunnloven ble også inspirert av ideene fra opplysningstida.  Ideer om folkestyre, maktfordeling, rettsstat og borgerrettigheter ble lovfestet i Grunnloven. Rikssalen er det ikoniske rommet der eidsvollsmennene holdt sine møter i 1814, og rommet er et symbol på demokratiet i Norge.

Omvisningen avsluttes med å gå inn i tjenernes trapper ned til kjelleren hvor tjenerne bodde og jobbet. Det blir veldig tydelig for elevene at det er stor forskjell på herskap og tjenere.


Demokratisenteret for unge

Demokrati handler om å stille opp for mennesker og saker som trenger ditt engasjement. Barn og unges meninger er viktige! I Demokratisenteret blir dere tatt med på ei tidsreise fra Eidsvollsmennene og Grunnloven, gjennom en spektakulær filmopplevelse, til stasjoner hvor din mening om blant annet «Ungdommens grunnlov» er viktig. 


Ønsker du å bestille omvisning kan det gjøres her: booking@eidsvoll1814.no