<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1012619252206265&ev=PageView &noscript=1"/>

5.–7. trinn

Dørene åpnes til Eidsvollsbygningen, og elevene trer inn i antikkens verden. Eidsvollsbygningen er oppført i nyklassisistisk stil med antikken som inspirasjon.

  • 1/1

Dansketida formidles gjennom å bli kjent med husets eier i 1814, Carsten Anker og hans frue Hedevig, som kom flyttende fra København til Eidsvoll.

Anker var nettopp selv en del av det dansk-norske embedsverket i København, men ble også en part i den norske selvstendigheten ved å låne ut huset sitt til eidsvollsmennene i 1814 og derved bidra til enden på dansketiden.

Det er lett å sette Carsten Anker inn i opplysningstidens ånd. Biblioteket hans med mer enn 3000 bøker vitner om en svært belest mann. Elevene blir gjennom Ankers bøker kjent med opplysningstidens losofer og ideer om frihet og likhet, og formidling av vitenskapelig tenkning gjennom datidens wikipedia – Encyklopedia. Rikssalen er det ikoniske rommet der eidsvollsmennene holdt sine plenumsmøter i 1814, og rommet er et symbol på demokratiet i Norge.

Antikkens folkeforsamlinger og ideer om styresett blir et bakteppe i Rikssalens fortelling om starten på det norske folkestyret med Grunnlovens maktfordelingsprinsipp.

Ønsker du å bestille omvisning kan det gjøres her: booking@eidsvoll1814.no