Hopp til hovedinnhold

Severin Løvenskiold

37 år gammel. Fra Telemark.

  • Portrett av Severin Løvenskjold  Mørk drakt, flere ordener, ordensbånd. Brun bakgrunn.
    Severin Løvenskjold

Løvenskiold tilhørte en av landets rikeste adelsslekter og hadde som mange av sine likemenn tilbragt år i utlandet. Etter endt utdannelse og noen år innen embetsverket, ble han i 1803 utnevnt til amtmann i Bratsberg. Da han i 1813 forsto hva utfallet av krigen med Sverige ville bli trakk han seg fra stillingen for å stå friere politisk.

Under Riksforsamlingen la ikke Løvenskiold skjul på standpunktene sine. Han ble derfor, ved siden av Nicolai Wergeland, den mest upopulære av unionsmennene. I saker som ikke angikk forholdet til Sverige var han mer anonym. Dette til tross for at hans aristokratiske grunnsyn ofte avvikte sterkt fra den relativt liberale og demokratiske Grunnloven.

Severin Løvenskiold

  • Parti: Unionspartiet
  • Fylke: Telemark
  • Yrke: Kammerherre
  • Nasjonalitet: Norsk
  • Alder i 1814: 37 år gammel
  • Valgdistrikt: Bratsberg amt

Løvenskiold ble ikke valgt til det overordentlige storting høsten 1814, men frem til 1816 fungerte han som Norges kommisær ved gjeldsforhandlingene med Danmark. I 1828 ble han statsminister og fra 1840 stattholder. Heller ikke i disse stillingene var han særlig populær. Av mange ble han ikke bare betraktet som konservativ, men reaksjonær. I 1836 ble han stilt for riksrett og dømt for ikke å ha protestert mot en oppløsningsordre fra Kongen.

Severin Løvenskiolds etterkommere:


Arkivverket har laget en oversikt over eidsvollsmennenes etterkommere. Kanskje akkurat du er i slekt med en av dem?

Det og mye mer, kan du finne ut ved å klikke på knappen nedenfor:

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1