Hopp til hovedinnhold

Nils Christian Frederik Hals

Norsk offiser. Utnevnt til kommandant over Fredrikstad festning i mars 1814 etter at den tidligere kommandanten hadde erklært at festningen var vanskjøttet og ikke lot seg forsvare. Hals mottok motvillig kommandantstillingen og skal ved utnevnelsen ha mottatt et
muntlig tilsagn fra regent Christian Frederik om at festningen ikke skulle forsvares om den ble angrepet.

Etter å ha blitt omringet av overlegne svenske styrker og ha blitt utsatt for et kortvarig bombardement overgav Hals 4. august 1814 Fredrikstad festning.

Av den offentlige mening ble Hals nå stemplet som forræder. Han ble tiltalt for å ha overgitt festningen uten tillatelse fra den øverste hærledelsen. Ved høyesterettsdom av 17.12.1816 ble han dømt til døden. Men ved kongelig benådning ble dommen omgjort til avskjed fra krigstjenesten.